A Santa Teresa de Lisieux oferim en totes les etapes escolars un gran nombre d’activitats curriculars complementàries. Aquestes activitats tenen la finalitat de perfeccionar i ampliar la tasca educativa, cultural i social que es porta a terme des del centre.

Som una escola concertada en totes les etapes formatives que oferim, des d’Educació Primària fins a Batxillerat. Formem part de la Fundació d’Escoles Parroquials (FEP). Oferim una educació cristiana, basada en el respecte i la llibertat, tant de l’alumnat com dels professors i famílies.

Des de Santa Teresa de Lisieux fomentem a tots els nostres estudiants un esperit solidari, crític i de voluntariat. D’aquesta manera aconseguim que l’alumnat tingui un esperit de diàleg, de responsabilitat, de creativitat i de dedicació per la feina.

Les activitats curriculars complementàries de Santa Teresa de Lisieux

Des de l’escola complementem el programa educatiu oficial amb diferents activitats curriculars extraescolars. D’aquesta manera, es millora la formació de l’alumnat i es complementa el procés de formació de l’estudiant a través del desenvolupament de determinats aspectes del projecte educatiu.

A continuació enumerem algunes activitats curriculars complementàries que es realitzen a cada etapa escolar a l’escola Santa Teresa de Lisieux:

  1. Educació Infantil

A Educació Infantil realitzem diverses activitats, com per exemple Piscina i Anglès. Durant l’activitat Piscina, l’alumnat es desplaça un cop per setmana a les instal·lacions Forus (al costat de l’escola), per entrar en contacte amb el medi aquàtic i consoliden el seu nivell de natació.

Durant l’activitat Anglès, els estudiants s’inicien a la llengua anglesa a través de jocs, contes, cançons i converses durant tres hores a la setmana.

  1. Educació Primària

A Educació Primària, entre altres activitats, es porten a terme el Taller de música i el Projecte Filosofia 3/12. El Taller de música està vinculat al Conservatori del Liceu. Es reforça l’àrea de música a través de jocs, cançons, fitxes…

El Projecte Filosofia 3/12 és un currículum ampli i sistemàtic que té com a objectiu reforçar les habilitats del pensament dels estudiants, partint de la filosofia com a disciplina fonamental i la resolució de conflictes personals i grupals.

  1. ESO

A l’ESO, els estudiants poden fer Preparació pel certificat Cambridge o B2 i l’assignatura Educació per a la salut. Durant l’activitat de Preparació pel certificat Cambridge o B2, l’alumnat es prepara durant una hora a la setmana per a poder assolir amb èxit la prova que acredita el First Certificate (B2).

Amb l’activitat d’Educació per a la salut, es millora la qualitat de vida i promociona el benestar físic i mentals dels estudiants.

  1. Batxillerat

Durant el Batxillerat, els estudiants podran realitzar les assignatures Pràctiques de laboratori i Reforç de matemàtiques. En el programa de Pràctiques de laboratori es duen a terme activitats pràctiques que milloren els continguts teòrics explicats a les assignatures de Química, Física i Biologia.

Amb l’activitat Reforç de matemàtiques, l’alumnat que cursa el Batxillerat en la modalitat científica i en la de Ciències Socials, podran realitzar una hora complementària de reforç de matemàtiques.

Demana més informació sobre totes les activitats curriculars que realitzem a cada etapa escolar a Santa Teresa de Lisieux. Gaudeix d’una formació de qualitat en un centre amb un nivell educatiu alt.