Project Description

Projecte interdisciplinari (Infantil i Primària)

Font de la imatge: Freepik

A les etapes d’Infantil i Primària es realitza un treball o projecte interdisciplinari de caire competencial sobre un aspecte de la realitat (centre d’interès diferent  cada curs), amb activitats que requereixin l’aplicació de coneixements de diverses àrees.

Les competències bàsiques es desenvoluparan en les diferents àrees i amb activitats de diferents graus de complexitat que comportin connexions entre continguts interdisciplinaris o de la pròpia àrea i interdisciplinaris o de les diverses àrees, integrant les diferents experiències i aprenentatges dels alumnes.

Aquest curs 2015-2016 el centre d’interès és:

Infantil: El circ
Cicle Inicial: L’alimentació
3r de Primària: La meva ciutat
4t de Primària: Les comarques
Cicle Superior: Els llegums