Coneix l’escola FEP Santa Teresa de Lisieux

Més de 80 anys d’escola oberta, acollidora, propera i familiar

Som una escola lliure i plural, amb totes les etapes concertades. Tenim la missió de permetre a l’alumnat aconseguir el ple desenvolupament de la seva personalitat, estimulant les seves capacitats, tenint en compte el ritme d’aprenentatge, i valorant l’esforç i el rendiment

Valors

Familiaritat i confiança

Respecte i bona convivència

Llibertat, justícia, solidaritat i pau

Esforç i constància

Què oferim?

Educació Infantil

Educació Primària

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Batxillerat

Ciències i Tecnologia

Humanitats i Ciències Socials

Què ens defineix?

Escola concertada en totes les etapes que forma part de la Fundació d’Escoles Parroquials (FEP)

Escola inclusiva i basada en el creixement personal: som una escola per a tothom

Atenció psicopedagògica: disposem de dues psicòlogues que treballen per garantir una atenció personalitzada i detectar i intervenir a davant de qualsevol necessitat. A ESO i Batxillerat, orientació acadèmica i professional

Educació integral: dotem a l’alumnat dels coneixements i les habilitats bàsiques i necessàries per a la vida

Esperit solidari, crític i de voluntariat: esperit de diàleg, de responsabilitat, de creativitat i de dedicació amb il·lusió a la feina de cada dia

Educació cristiana: oferim una educació basada en el respecte i la llibertat de l’alumnat, els professors i les famílies

Qualitat formativa: el nivell educatiu del centre és alt, amb ajuda a l’alumnat en tot moment. Obtenim, amb un alt índex d’alumnes presentats a les PAU en convocatòria de juny, un 100% d’aprovats

Llarga trajectòria: som una escola de més de 80 anys, creant una entitat pròpia i arrelada al territori

Personal de l’escola estable i amb trajectòria al centre

Bona ubicació: ens trobem a l’Illa Diagonal i tenim una bona combinació amb el transport públic

Recerca i creativitat: fomentem la iniciativa, la creativitat i la recerca d’un model integral de la persona, que permeti a l’alumnat desenvolupar actituds que el capacitin per a les situacions que haurà de viure

Proximitat, pertinença i vincle amb l’alumnat: som propers a l’alumnat i ens preocupem seriosament per ells

Proximitat amb les famílies: contactem tant amb l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes com amb els pares i mares d’alumnat en particular, a fi de poder educar de manera corresponsable amb ells

Importància del moviment i de l’expressió corporal: afavorim l’educació a través de l’expressió corporal, fomentem l’adquisició de destreses i habilitats, i potenciem les relacions de cooperació entre companys i companyes

Educació més enllà de l’aula: fem nombroses activitats formatives relacionades amb els esports, l’emprenedoria i les iniciatives socials i col·laboratives que ajuden l’alumnat a obrir-se al món

Sinergies i transversalitat: ajudem i col·laborem amb entitats del districte com Càritas, el Casal dels Avis, la Fundació Canpedró, la Fundació Gavina, altres escoles del barri, el projecte d’acció comunitària Radars, entre d’altres

Internacionalització: desenvolupem les llengües estrangeres per tal de formar alumnat competent i preparat per a un futur a través de projectes com l’eTwinning, estades lingüístiques a Regne Unit o Irlanda i auxiliars de conversa nadius a tots els cursos

Vinculació amb el Conservatori del Liceu: oferim ensenyaments musicals homologats pel Conservatori. Treballem amb la guitarra, el piano o el violí com a instruments, en horari extraescolar

Recorregut acadèmic i continuïtat al centre: acompanyem a l’alumnat en totes les seves etapes des d’educació infantil fins a batxillerat

Instal·lacions grans i ben equipades: disposem de dos edificis, un exclusiu per a l’educació infantil i l’altre per a la resta d’etapes, amb molta lluminositat, classes, despatxos, laboratori de ciències naturals, laboratori de química, laboratori de física, aules d’informàtica, sala de reunions, aula de dibuix, aula de música i aula-taller de tecnologia

Menjador amb cuina pròpia: Servei a l’escola d’un dietista. Menús adaptats a intoleràncies i al·lèrgies. Productes de proximitat i temporada. Projecte de menjador integrat al projecte educatiu del centre on s’adapten els objectius i activitats a cada grup d’edat

Activitats curriculars complementàries: oferim activitats diverses per complementar i millorar la formació de l’alumnat, com ara piscina a Infantil i Cicle Inicial Primària

Compromís amb la sostenibilitat i consciència ecològica: formem part de la xarxa Escoles + Sostenibles i duem a terme projectes periòdics que tenen a veure amb el món sostenible, el medi ambient i la natura

Participació en certàmens i esdeveniments: participem en diferents premis i esdeveniments com ara Premis Joana Arasa (premi intern), Proves Cangur, Jocs Florals de Barcelona, Dansa Ara, Cantania a L’Auditori i el Torneig Cruyff, entre d’altres

Innovació i noves tecnologies: apostem per la noves tecnologies i participem en diferents projectes d’innovació i de nova creació com ara el Projecte Sant Joan de Déu i el Conservatori del Liceu, el Projecte salut integral, infantil i primària, el Projecte eduCAT (es fa servir ordinador portàtil i llibres digitals a tots els grups d’ESO), entre d’altres. Duem a terme la robòtica des d’Infantil (Bee-Bots, probots, Lego Mindstorm, Arduino…)

DEMANA MÉS INFORMACIÓ