L’afrontament de la pandèmia per la COVID-19 ha implicat en la majoria dels països l’aplicació de mesures que han cercat contenir la transmissió del virus a través de la reducció de les interaccions socials, entre elles el tancament de les escoles.
La importància de garantir el dret a l’educació i a la protecció de l’infant fan que l’obertura amb la màxima normalitat possible dels centres educatius sigui una prioritat. El marc és un sistema educatiu inclusiu, que té la finalitat d’afavorir el desenvolupament personal i social de tot l’alumnat, mitjançant l’activitat educativa adreçada a atendre la diversitat de l’alumnat i l’assoliment d’una igualtat d’oportunitats i d’accessibilitat.
L’obertura de les escoles és alhora una necessitat i un repte. Un confinament perllongat pot tenir diversos efectes sobre la salut dels infants tant física com emocional. Aquests efectes poden ser més grans en aquells de nivell socioeconòmic més desafavorit o en aquells que tenen una dificultat d’aprenentatge…

Accès al document sencer: