Preinscripcio 2018Del 13 al 24 d’abril de 2018

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya regula el procés de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics. A Barcelona aquest procés el gestiona el Departament d’Ensenyament conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona a través del Consorci d’Educació de Barcelona. En aquest enllaç trobareu el calendari del procés, els criteris de prioritat i tota la documentació necessària.

 

Educació infantil (3-6), Educació primària (6-12) i Educació secundària obligatòria (12-16)
(del 13 al 24 d’abril de 2018)

Preinscripció i matriculació d’alumnes de 3 a 16 anys als centres públics i privats concertats per a aquests nivells educatius: Segon cicle d’educació infantil (P3, P4 i P5), educació primària (de 1r a 6è), educació secundària obligatòria (de 1r a 4t).

 

Batxillerat
(preinscripció del 14 al 24 de maig)

El batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i es distribueix en dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats, s’organitza de manera flexible i, si cal, en vies diferents dins de cada modalitat, de manera que pot oferir una preparació especialitzada als alumnes d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació.

 

Més informació, requisits i documentació necessària a:

Entrevistes personals per a totes les etapes: podeu trucar al 93 430 93 18
o enviar un missatge a escola@stlisieux.org