Missió, visió i valors de la nostra escola

Fotografia de dos nens què es donen la ma i dibuix de dues mans.