Project Description

Designed by Freepik

Font de la imatge: Freepik

El Projecte “philosofhy for children” adaptat al català amb el nom de Filosofia 3/12 és un currículum ampli i sistemàtic que té com a objectiu millorar les capacitats cognitives partint de la filosofia com a disciplina fonamental. Es tracta d’un projecte que ensenya a pensar i s’enquadra dins la tradició del pensament crític.

Filosofia 3/12 és un currículum, per a l’educació Infantil i Primària, que pretén desenvolupar les habilitats cognitives dels estudiants, i preparar-los en el raonament per a la participació en un món democràtic.

Els objectius d’aquest projecte són:

  1. Desenvolupar el pensament crític, és a dir, un pensament que sàpiga usar criteris fiables, que sigui sensible al context i es corregeixi a sí mateix.
  2. Desenvolupar un pensament creatiu, és a dir, un pensament flexible, apropiat, imaginatiu.
  3. Desenvolupar un pensament acurat que desvetllí la sensibilitat i contempli la dimensió estimativa i afectiva de les relacions.
  4. Desenvolupar les habilitats lògiques, les de recerca, les de tractament de la informació estimativa i afectiva de les relacions.
  5. Ajudar els joves a descobrir alternatives, a inventar, imaginar, realitzar projectes.
  6. Ajudar els joves a buscar raons, explicacions i principis i a descobrir la necessitat de l’objectivitat i la coherència.
  7. Encoratjar els joves a pensar per ells mateixos.