Project Description

eTwinning (ESO)

Font de la imatge: Freepik

Aquest programa és un programa Agermanaments Escolars Europeus.

eTwinning està gestionat pel Ministeri d’Educació, Política Social i Esport en coordinació amb el Departament d’Educació.

eTwinning  va néixer al 2005 com la iniciativa més important del Programa d’aprenentatge eLearning de la Comissió Europea i des del 2014 forma part de Erasmus+, el programa de la Unió Europea en matèria d’educació, formació, joventut i esport. El Servei central de recolzament està dirigit per European Schoolnet, una associació internacional de 31 Ministeris d’educació europeus que promou l’educació en els centres escolars, els professors i els alumnes de tota Europa.

Consisteix a crear un agermanament escolar entre dos o més centres educatius de països distints pertanyents a la UE a través d’Internet, de manera que aprenguin l’un de l’altre, comparteixin punts de vista i creïn llaços d’amistat.

Així s’obtenen beneficis pedagògics, socials i culturals al mateix temps que es promou la consciència del model europeu de societat multilingüe i multicultural.

Els agermanaments escolars, cada vegada més freqüents a Europa, motiven els joves de països diferents perquè treballin en col·laboració. Aprenen d’altres cultures escolars i familiars i practiquen destreses relacionades amb les noves tecnologies.

Actualment treballem aquest projecte tant a Anglès (Cicle Superior de Primària i 1r i 4t d’ESO com a Francès (4t ESO i 1r Batxillerat).

Estan previstes una sèrie d’activitats, entre elles la correspondència via e-mail així com la presentació dels diferents països i regions implicats en aquests projectes diversos. En aquest moment formen part dels projectes escoles de diferents païssos de la Unió Europea. Per mitjà del correu electrònic, xat o altres eines es pretén establir una correspondència setmanal amb els companys de manera que s’assoleixi un coneixement d’un país i una cultura diferents, al temps que millora la llengua d’aprenentatge.

eTwinning