Educació Infantil i Primària
 Docent Càrrec Grup
Pilar Dalmau Tutora I3 A
Blanca Tous Tutora I3 B
Montse Roca Tutora I4 A
Meritxell García Tutora I4 B
Laia Ezquerro Tutora I5 A
Montse Rovira Tutora I5 B
Cintia Isla Mestra de suport a l’aula
Sònia Plaza Suport a l’aula
Héctor Rodríguez Mestre de suport i especialista de Psicomotricitat
Ana Hernández Cap d’Estudis Infantil
Lidia Moragues Tutora 1r A
Sara Párraga Tutora 1r B
Raquel García Tutora i Coordinadora de Cicle Inicial 2n A
Laura Madrigal Tutora 2n B
Juan Manuel Pertierra Tutor  i Coordinador de Cicle Mitjà 3r A
Marta Arranz Tutora 3r A
Laia Carnasa Tutora 3r B
Àngels Escuer Tutora 4t A
Aïda Solsona Tutora 4t B
Maria Mallo Tutora i especialista d’anglès 5è A
Ana Buján Tutora 5è B
Susana Carreras Tutora 6è A
Enric Sales Tutor i Coordinador de Cicle Superior 6è B
Cristina Mitjans Especialista d’Anglès
Víctor Campos Especialista d’Educació Física
Roser Queralt Mestra de suport i especialista de Música
Andrea Cárdenas Especialista de Música
Héctor Rodríguez Especialista d’Educació Física i mestre de suport
Txell Torrella Cap d’Estudis de Primària
Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
Docent Càrrec Grup
Tutor 1r A
Andrea Matilló Tutora 1r B
Xavier Garrido Tutor 2n A
Laura Jornet Tutora  i Cap Departament Ciències 2n B
Cristina Martínez Tutora 3r A
Núria Ortega Tutora 3r B
Natalia Santos Tutora 4t A
Cristina Corón Tutora 4t B
Ivan Blanco Coordinador TIC
Xavier Cubero Docent
Noemí Navarrete Docent
Gemma Santiveri Docent
Júlia Cararach Coordinadora 1r i 2n ESO i Cap Departament Llengües
Núria Garcia Coordinadora 3r i 4t ESO
Susanna Güell Cap d’Estudis ESO
Sofía Mejías Tutora i Cap Departament d’Animació Cristiana 1r A (Ciències i Tecnologia)
Alicia Tudela Tutora 1r B (Socials i Humanitats)
Ester Escobar Tutora 2n A (Ciències i Tecnologia)
Marc Ibarz Tutor i Cap Departament Socials 2n B (Socials i Humanitats)
Francisco Gris Docent
Adoración Navarro Docent
Albert Panés Docent
Feliu Quetglas Docent
Jorge Pereda Docent
Magalí Salsas Cap Departament Plàstica
Isabel Rodríguez Cap d’Estudis Batxillerat
Alfredo Bahillo Sotsdirector
Armando López Director