Educació Infantil i Primària
 Docent Càrrec Grup
Pilar Dalmau Tutora I3 A
Blanca Tous Tutora I3 B
Montse Roca Tutora I4 A
Meritxell García Tutora I4 B
Laia Ezquerro Tutora I5 A
Montse Rovira Tutora I5 B
Cintia Isla Mestra de suport a l’aula
Sònia Plaza Suport a l’aula
Héctor Rodríguez Mestre de suport i especialista de Psicomotricitat
Ana Hernández Cap d’Estudis Infantil
Lidia Moragues Tutora 1r A
Sara Párraga Tutora 1r B
Raquel García Tutora i Coordinadora de Cicle Inicial 2n A
Laura Madrigal Tutora 2n B
Juan Manuel Pertierra Tutor  i Coordinador de Cicle Mitjà 3r A
Marta Arranz Tutora 3r A
Laia Carnasa Tutora 3r B
Àngels Escuer Tutora 4t A
Aïda Solsona Tutora 4t B
Maria Mallo Tutora i especialista d’anglès 5è A
Ana Buján Tutora 5è B
Susana Carreras Tutora 6è A
Enric Sales Tutor i Coordinador de Cicle Superior 6è B
Cristina Mitjans Especialista d’Anglès
Víctor Campos Especialista d’Educació Física
Roser Queralt Mestra de suport i especialista de Música
Andrea Cárdenas Especialista de Música
Héctor Rodríguez Especialista d’Educació Física i mestre de suport
Txell Torrella Cap d’Estudis de Primària
Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
Docent Càrrec Grup
Ana González Tutor 1r A
Andrea Matilló Tutora 1r B
Xavier Garrido Tutor 2n A
Laura Jornet Tutora  i Cap Departament Ciències 2n B
Cristina Martínez Tutora 3r A
Núria Ortega Tutora 3r B
Natalia Santos Tutora 4t A
Cristina Corón Tutora 4t B
Ivan Blanco Coordinador TIC
Xavier Cubero Docent
Noemí Navarrete Docent
Gemma Santiveri Docent
Júlia Cararach Coordinadora 1r i 2n ESO i Cap Departament Llengües
Núria Garcia Coordinadora 3r i 4t ESO
Susanna Güell Cap d’Estudis ESO
Sofía Mejías Tutora i Cap Departament d’Animació Cristiana 1r A (Ciències i Tecnologia)
Alicia Tudela Tutora 1r B (Socials i Humanitats)
Ester Escobar Tutora 2n A (Ciències i Tecnologia)
Marc Ibarz Tutor i Cap Departament Socials 2n B (Socials i Humanitats)
Francisco Gris Docent
Adoración Navarro Docent
Albert Panés Docent
Jorge Pereda Docent
Magalí Salsas Cap Departament Plàstica
Isabel Rodríguez Cap d’Estudis Batxillerat
Alfredo Bahillo Sotsdirector
Armando López Director