Educació Infantil
Entrades Sortides
Matí 09.00 h 13.00 h
Tarda 15.00 h 17.00 h
 • Els alumnes que tinguin germans en Educació Primària podran entrar i sortir 15 minuts abans.
 • Els mestres només deixaran marxar els alumnes amb les persones que presentin la tarja identificativa.
Educació Primària
Entrades Sortides
Matí 09.00 h 13.00 h
Tarda 15.00 h 17.00 h
 • Les entrades es faran pel carrer Deu i Mata, pel costat de l’antiga biblioteca Can Rosés.
 • Les sortides es faran:
  Cicle Inicial pel carrer Deu i Mata (porta principal),
  Cicle Mitjà pel carrer Deu i Mata (pel costat de l’antiga biblioteca Can Rosés) i
  Cicle Superior pel carrer Constança.
 • Els mestres només deixaran marxar els alumnes de 1r amb les persones que presentin la tarja identificativa.
Educació Secundària Obligatòria (1r i 2n curs)
Entrades Sortides
Matí Dilluns: 09.00 h
De dimarts a divendres: 08.00 h
13.30 h
Tarda De dilluns a dijous: 15.30 h 17.30 h (de dilluns a dijous)
 • Les entrades  es duran a terme pel carrer Numància (costat poliesportiu).

 

Educació Secundària Obligatòria (3r i 4t curs)
Entrades Sortides
Matí 08.00 13.30 h
(dimecres a les 14.30 h)
Tarda Dilluns, dimarts i dijous: 15.30 h Dilluns, dimarts i dijous: 17.30 h
 • Les entrades es duran a terme pel carrer Numància (costat poliesportiu).
Batxillerat (1r i 2n)
Entrades Sortides
Matí 08.00 h 14.30 h
Tarda 15.30 h* 17.30 h*
* En funció de les optatives que cursi un alumne aquest horari experimenta variacions.

 • Les entrades es duran a terme pel carrer Numància (costat poliesportiu).