Educació Infantil
Entrades Sortides
Matí 09.00 h 13.00 h
Tarda 15.00 h 17.00 h
  • Els alumnes que tinguin germans en Educació Primària podran entrar i sortir 15 minuts abans.
  • Els mestres només deixaran marxar els alumnes amb les persones que presentin la tarja identificativa.
Educació Primària
Entrades Sortides
Matí 09.00 h 13.00 h
Tarda 15.00 h 17.00 h
Les entrades i sortides es faran:
  • Cicle inicial i Cicle Superior pel carrer Deu i Mata (porta principal).
  • Cicle Mitjà pel carrer Deu i Mata (costat arbre).
  • L’accés del carrer Constança queda anul·lat a causa de les obres.
Educació Secundària Obligatòria (1r i 2n curs)
Entrades Sortides
Matí 08.00 h 13.30 h
Tarda De dilluns a dijous: 15.30 h 17.30 h (de dilluns a dijous)
  • Les entrades  es duran a terme pel carrer Deu i Mata (porta principal).

 

Educació Secundària Obligatòria (3r i 4t curs)
Entrades Sortides
Matí 08.00 h 13.30 h
(dimecres a les 14.30 h)
Tarda Dilluns, dimarts i dijous: 15.30 h Dilluns, dimarts i dijous: 17.30 h
  • Les entrades es duran a terme pel carrer Deu i Mata (porta principal).
Batxillerat (1r i 2n)
Entrades Sortides
Matí 08.00 h 14.30 h
Tarda 15.30 h* 17.30 h*
* En funció de les optatives que cursi un alumne aquest horari experimenta variacions.

  • Les entrades es duran a terme pel carrer Deu i Mata (porta principal).