Project Description

Projecte Primària musical

Font de la imatge: Freepik

Projecte Primària Musical

(Conservatori Liceu-FEP Santa Teresa de Lisieux)

 

El Conservatori del Liceu, un compromís amb la formació musical

El Conservatori del Liceu fou fundat l’any 1837 i es dedica a la promoció de la música i al seu ensenyament en tots els nivells de la piràmide educativa —des de l’edat preescolar fins a l’ensenyament del grau superior i màsters—, i també en tots els estils —música clàssica, música moderna i jazz, tradicional, flamenc…—

Des de 1932 en que es varen crear les primeres escoles filials, el Conservatori del Liceu ha compartit la seva experiència amb escoles i professors d’arreu de Catalunya.

L’actual Xarxa d’Escoles Vinculades al Conservatori del Liceu (de la qual en formem part des de fa uns anys, en la franja extraescolar, amb l’Escola de Música i Dansa Santa Teresa) rep per part del Conservatori un pla d’estudis amb totes les seves eines metodològiques, programes, material didàctic, formació permanent dels professors i assessorament. Els/les alumnes de les escoles vinculades al Conservatori reben l’avaluació continuada en el marc del seu programa d’estudis i participen en nombroses activitats concertístiques que fan que, des de ben petits, s’expressin com a músics als grans escenaris del país actuant en cantates, conjunts instrumentals diversos i produccions de gran format.

La pràctica de les arts potencia la creativitat i desenvolupa habilitats que seran essencials per l’adult del futur –la imaginació, la iniciativa, la capacitat de treball en equip, la concentració, la memòria, l’esperit crític, l’expressió de les emocions, la curiositat, la sensibilitat, la capacitat d’adaptació a l’entorn…

 

07_Musical_AuditoriEl pla d’estudis del Conservatori del Liceu a la nostra escola

A partir del curs 2014-2015 l’escola FEP Santa Teresa de Lisieux integra uns ensenyaments de música que, en paral·lel als ensenyaments generals, aportaran als nens i nenes unes eines útils per al desenvolupament de la personalitat, tot garantint que aquells alumnes que tinguin talent i la voluntat de prosseguir els ensenyaments musicals després de l’Educació Primària, puguin fer-ho, amb l’assessorament del Conservatori del Liceu, ja sigui en programes avançats, professionals o d’amateurs.

Al curs 2014-2015 es va implantar el programa ens els dos cursos de Cicle Inicial, i en anys successius s’estendrà a tota l’Educació Primària.

 

La certificació dels nivells

El seguiment del Pla d’Estudis del Conservatori, s’articula de la mà d’un programa d’avaluació dels alumnes. Els tribunals d’avaluació estaran constituïts pels professors del Conservatori i especialistes de l’escola. Sempre que el nombre d’alumnes de l’escola ho permeti, tindran lloc a les dependències de la pròpia escola.

Exàmens per a alumnes de 1r i 2n de primària

Els/les alumnes que segueixin en horari escolar l’assignatura de música, tindran la possibilitat d’accedir a l’avaluació anual del Conservatori, a la pròpia escola, amb un examen anual, al mes de maig. El nivell avaluat correspondrà al nivell de llenguatge musical de Bàsic 1 i Bàsic 2 de les Escoles de Música Liceu.

Concerts per les famílies

Desenvolupament del projecte

  • Nivell Bàsic 1 i Bàsic 2 des de 2014-2015

Tota la formació de llenguatge musical i cant coral s’articularà en horari escolar, amb dues classes setmanals en horari lectiu. La formació instrumental serà optativa, en classe extraescolar.

  • Nivell Bàsic 3 des de 2015-2016

  • Nivell Bàsic 3 fins a Bàsic 6 en anys successius

L’escola garanteix que entre el temps escolar i l’extraescolar l’alumne/a podrà estudiar, a la mateixa escola, el programa de Nivell Bàsic de les Escoles de Música del Conservatori del Liceu, que condueix al Diploma de Nivell Bàsic.

La classe instrumental s’impartirà en hores extraescolars.

 

Concerts per les famílies

Concert de Nadal:
Nadales amb Swing – Jingle bells al Palau de la Música, 18 de desembre, amb els alumnes de cicle inicial.

Concert de primavera:
Cantata al Palau de la Música “Aprenent de solfa”, 29 de març, amb els alumnes de cicle mitjà de Primària.

Taller de Gospel:
10 de desembre, amb els alumnes de 6è de Primària.

Concerts per les famílies