Des del curs 2022-2023 l’escola ofereix un servei als alumnes de l’ESO que puguin estar interessats:

En la missió d’aprofundir i potenciar el multilingüisme des de l’escola i gràcies al conveni signat amb Academica Corporation – la principal institució escolar i educativa dels EUA i creadora del programa internacional de doble titulació “Diploma Dual”– oferim als nostres alumnes la possibilitat de cursar el DIPLOMA DUAL “BATXILLERAT DUAL AMERICÀ”.       

Mitjançant aquest conveni, des de l’escola s’ha implementat per als alumnes a partir de 2n d’ESO que ho desitgin, el programa de doble titulació de Batxillerat espanyol i estatunidenc.

Gràcies a aquest programa, els nostres alumnes, des de 2n d’ESO, poden estar matriculats a l’escola i simultàniament en una High School als EUA, cursant ambdós estudis alhora:

El programa Diploma Dual es realitza 100% online i com si es tractés d’una extraescolar. Els alumnes hauran de cursar un total de 6 crèdits estatunidencs durant l’ESO i el Batxillerat que, juntament amb la convalidació dels seus estudis a l’escola, els farà aconseguir, a més de la titulació de Batxillerat espanyol, la titulació de High School dels Estats Units.

Són molts els valors i els avantatges que el programa “Diploma Batxillerat Dual Internacional” aporta als alumnes, entre els quals destaquen tres objectius principals:

  • Immersió lingüística: 100% en anglès –currículum, professors…– en un entorn d’estudi i treball.
  • Immersió tecnològica: 100% online –plataformes, eines, comunicacions, etc.–
  • Immersió personal: gestió, esforç, responsabilitat, organització i maduresa de l’alumne en l’estudi i el treball.

 

A continuació hi ha alguns enllaços perquè tingueu informació prèvia sobre el programa Diploma Dual:

 

Batxillerat dual americà