Escola vinculada al Conservatori del Liceu

El Col·legi FEP Santa Teresa de Lisieux ofereix la possibilitat d’estudiar música com a Escola vinculada al Conservatori del Liceu, amb el nom d’Escola de Música i Dansa Santa Teresa.

La vinculació al Conservatori del Liceu facilita a l’escola:

  • Una estructuració acadèmica i un seguit de recursos pedagògics: llibres, models d’examen, repertori, dissenys curriculars, orientacions d’avaluació…
  • Un programa de seguiment dels alumnes, amb dues avaluacions que tenen lloc al febrer i al juny.
  • Un programa de formació permanent dels professors.
  • Activitats acadèmiques i artístiques, coherents amb el projecte educatiu.
  • Informació sobre les activitats del Conservatori, sobre legislació vigent, sobre la continuació en els ensenyaments als conservatoris professionals i superiors…
  • El Conservatori atorga una placa que acredita la vinculació, permet la personalització per part de cada escola dels materials didàctics que el Conservatori edita única i exclusivament per a les escoles de la Xarxa.