Educació Primària

L’educació Primària comprèn des dels 6 als 12 anys, i té caràcter obligatori. S’estructura en tres cicles de dos cursos cadascun: Cicle Inicial (de 6 a 8 anys), Cicle Mitjà (de 8 a 10 anys) i Cicle Superior (de 10 a 12 anys).

Els alumnes s’incorporen al Cicle Inicial de l’Educació Primària l’any natural en què compleixen sis anys.

Les finalitats de l’educació Primària són les de proporcionar a tots els alumnes una formació comuna que faci possible el desenvolupament de les capacitats individuals motrius, d’equilibri personal, de relació i d’actuació social amb l’adquisició dels elements bàsics culturals, els aprenentatges relatius a l’expressió oral, a la lectura, a l’escriptura i al càlcul aritmètic.

Àrees curriculars:

 • Llengua Catalana
 • Llengua Castellana
 • Llengua estrangera (anglès): 2 hores curriculars setmanals més 1 hora setmanal complementària d’expressió oral; Educació física impartida parcialment en anglès; a més disposem de 25 hores setmanals més amb una auxiliar de conversa nativa.
 • Coneixement del medi social, cultural i natural
 • Educació Artística: música i plàstica
 • Educació Física
 • Matemàtiques
 • Religió

Treball per racons de 1r a 6è, dues sessions en l’àrea de català, i també dues sessions en l’àrea de castellà a cicle superior.

En l’àrea de Matemàtiques, hi ha una hora de taller matemàtic, on es treballa per grups, la robòtica, jocs matemàtics i cibereMAT.

Complementàries de Primària

Taller de lectura

L’objectiu d’aquesta complementària és fomentar l’interès per la lectura com a font d’informació i de diversió. També donar les eines necessàries per adquirir una mecànica i comprensió lectora correcta.

En aquest taller els alumnes poden escollir els llibres que hi ha a la biblioteca d’aula o bé portar-los de casa. Després de llegir-los els comenten i  fan les fitxes bibliogràfiques corresponents. També treballem les lectures obligatòries de català i castellà. Els professors fem una valoració dels llibres mitjançant un treball.

Aquesta complementària es realitza a 1r i 2n de Primària.

Taller de música

A partir de la implementació del projecte de Primària Musical, vinculat al Conservatori del Liceu, realitzem aquest taller de música per als alumnes de 3r, 4t i 5è de Primària per tal de reforçar l’àrea de música, mitjançant  jocs, fitxes, cançons, etc., amb l’objectiu de millorar els coneixements que els alumnes van adquirint durant el curs i de consolidar els que ja tenen.

Taller d’anglès oral

Es tracta de reforçar oralment mitjançant  jocs, fitxes, cançons, etc.,  els coneixements que els alumnes van adquirint durant el curs i de consolidar els que ja tenen. També es prepara els alumnes perquè puguin passar amb èxit l’examen de Cambridge. Dins del llibre que utilitzen a les hores curriculars, a cada unitat hi ha una part que intercala la classe d’anglès amb altres àrees del Pla d’estudis com música, història, naturalesa, etc.  Aquesta part es treballa dins l’hora complementària.

També es treballen les festes típiques de països anglosaxons, com Halloween, Christmas, etc., i es col·labora en el projecte interdisciplinari del col·legi.

Taller d’expressió corporal

Els alumnes que fan aquest taller de teatre són els de 6è de Primària.

En aquest taller es treballa la comunicació en un sentit molt ampli reforçant l’aprenentatge de la llengua (lectura, comprensió, memòria i  interpretació de diferents textos). Els objectius principals són desinhibir els alumnes davant del grup i aconseguir cert domini dels diferents sistemes de comunicació (verbal, gestual, corporal…)

Els alumnes de sisè, a finals de juny coincidint amb la festa de comiat de Primària, fan una representació  de teatre per als pares i mares.

Taller d’Informàtica

Durant aquesta hora complementària treballem aquests aspectes:

 • Complementar les activitats de les diferents àrees (medi, llengües i matemàtiques) amb informació recollida a diferents entorns digitals educatius.
 • Introducció als programes de tractament de textos i fulls de càlcul.
 • Treball amb eines 2.0 que siguin útils en les tasques diàries dels alumnes.

Taller de Filosofia

En aquesta hora fem activitats destinades a millorar:

 • L’organització i arxiu de les tasques i feines dels alumnes.
 • Les tècniques d’estudi.
 • La resolució de conflictes personals o grupals.

Piscina

Realitzem l’activitat de piscina com a matèria complementària i, per tant, dins de la franja curricular, des de P-3 fins a 2n de primària, ambdós cursos inclosos.

Educació Primària, FEP Santa Teresa de Lisieux
Educació Primària, FEP Santa Teresa de Lisieux
Educació Primària, FEP Santa Teresa de Lisieux