Batxillerat 2020/2021
Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera
petició amb el barem resoltes les reclamacions a 22/06/2020