Cursar totes les etapes escolars en un mateix centre educatiu comporta una sèrie de beneficis als estudiants. A FEP Santa Teresa de Lisieux l’alumnat podrà tenir un recorregut acadèmic i continuïtat al mateix centre. Oferim totes les etapes educatives, des d’Educació Infantil fins a Batxillerat i acompanyem als estudiants en cada una d’elles.

FEP Santa Teresa de Lisieux és una escola lliure i plural. Totes les etapes formatives que oferim són concertades i formem part de la Fundació d’Escoles Parroquials (FEP). Tenim com a objectiu que els nostres estudiants aconsegueixin el ple desenvolupament de la seva personalitat. A través de l’estimulació de les seves capacitats, i sempre tenint en compte el ritme d’aprenentatge i valorant el seu esforç i rendiment, aconseguim el nostre objectiu.

Oferim una atenció psicopedagògica. Al centre disposem de dues psicòlogues que garanteixen una atenció personalitzada. D’aquesta manera, s’aconsegueix detectar i intervenir davant de qualsevol necessitat que sorgeixi per part de l’alumnat. A més, a l’etapa d’ESO i Batxillerat també oferim orientació acadèmica i professional.

Cursar totes les etapes escolars a FEP Santa Teresa de Lisieux és, doncs, gaudir d’una atenció personalitzada i un seguiment acadèmic al llarg de totes les etapes formatives.

Beneficis de cursar totes les etapes escolars al mateix centre educatiu

Estudiar totes les etapes escolars en una mateixa escola té uns grans beneficis, tant en l’educació com en el desenvolupament dels estudiants a nivell acadèmic i personal. A continuació enumerem alguns dels beneficis de cursar tots els estudis en un mateix centre:

Sentiment de pertinença

Estudiar des d’Educació Infantil fins a Batxillerat en un mateix centre ajuda a crear una relació especial entre l’estudiant i l’escola. Això fa que per l’alumnat l’escola sigui com la seva segona casa.

Relació de confiança amb el professorat

Estudiar durant tota la vida acadèmica a la mateixa escola, fa que els estudiants coneguin tot el professorat, encara que no els hi hagin fet classe. Això els hi facilita la transició d’una etapa a una altra.

Tracte personalitzat

Els docents tenen un coneixement de cada una de les circumstàncies de cada alumne i poden oferir una educació més personalitzada.

Acompanyament en el desenvolupament de l’estudiant

L’equip docent es converteix en una guia en el creixement personal dels estudiants. Viuen la transició de nens a joves adults.

Amistats llargues

El vincle que s’estableix entre els estudiants es pot convertir en una amistat forta i duradora. Els nens tenen més oportunitats de crear vincles afectius.

Així, que els estudiants cursin totes les etapes escolars a un mateix centre és beneficiós per a ells. A FEP Santa Teresa de Lisieux oferim tots els cursos acadèmics per a un recorregut complet dels estudiants:

  • Educació Infantil: educació que compren del 3 als 5 anys i s’organitza en 3 cursos: P3, P4 i P5.
  • Educació Primària: educació que comprèn del 6 als 12 anys i és de caràcter obligatori. S’estructura en 3 cicles de dos cursos cadascun.
  • ESO: ensenyament obligatori dels 12 als 16 anys. Els prepara per seguir amb estudis posteriors no obligatoris i per incorporar-se al món laboral.
  • Batxillerat: ensenyament postobligatori que comprèn les edats de 16 a 18 anys i s’estructura en dos cursos.

Gaudeix de cursar totes les etapes escolars en un mateix centre educatiu. Demana més informació sobre tots els estudis que impartim i beneficia’t d’un llarg recorregut acadèmic.