Informació general

Els ensenyaments de batxillerat es cursen, generalment, entre els 16 i els 18 anys, però s’hi pot accedir a qualsevol edat, sempre que s’hagi obtingut el graduat en educació secundària.

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció en els casos següents:

– per accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s’està cursant l’ESO,
– per accedir al batxillerat de qualsevol modalitat si s’està cursant o s’ha cursat un cicle formatiu encara que s’imparteixi en el mateix centre on s’està matriculat,
– per accedir al batxillerat de la modalitat d’arts i
– per accedir al batxillerat si es prové d’una secció d’institut (si es demana plaça a l’institut al qual està adscrita la secció, la sol·licitud és preferent per ser admès a qualsevol modalitat de batxillerat, excepte la d’arts).

Per fer la preinscripció cal:

conèixer el calendari de tot el procés,
consultar els centres,
conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds i reunir la documentació,
presentar la sol·licitud i la documentació

 

Calendari

Preinscripció

 • Oferta inicial: 12 de maig de 2017
 • Termini per presentar la sol·licitud: del 16 al 24 de maig de 2017
 • Termini per presentar la documentació al centre: fins al 26 de maig de 2017
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 6 de juny de 2017
 • Termini per presentar una reclamació: del 7 al 9 de juny de 2017
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 14 de juny de 2017
 • Sorteig del número de desempat: 15 de juny de 2017, a les 11 h (Serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona)
 • Llista ordenada definitiva: 19 de juny de 2017
 • Oferta final: 30 de juny de 2017
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 3 de juliol de 2017

Matrícula

 • Matrícula ordinària dels alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 4 a l’11 de juliol de 2017
 • Termini perquè els alumnes pendents de l’avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 4 a l’11 de juliol de 2017
 • Matrícula extraordinària dels alumnes pendents de l’avaluació de setembre: del 6 al 8 de setembre de 2017

Més informació: http://www.stlisieux.org/preinscripcio/