Preinscripció 2021-2022Preinscripció i matrícula per al curs 2021-2022

(inici el 15 de març)

Presentació de sol·licituds de preinscripció

  • Educació infantil de segon cicle i educació primària
    del 15 al 24 de març de 2021
  • Educació secundària obligatòria
    del 17 al 24 de març de 2021
  • Batxillerat i cicles de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny
    de l’11 al 17 de maig de 2021

Un procediment que es durà a terme de forma telemàtica, amb el suport necessari per a aquelles famílies participants en el procés que no disposin de mitjans.

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya regula el procés de preinscripció i matrícula de l’alumnat als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics. A Barcelona aquest procés el gestiona el Departament d’Ensenyament conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona a través del Consorci d’Educació de Barcelona. En aquest enllaç trobareu, quan es publiqui, el calendari del procés, els criteris de prioritat i tota la documentació necessària.

 

 

Batxillerat
(de l’11 al 17 de maig de 2021)

El batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i es distribueix en dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats, s’organitza de manera flexible i, si cal, en vies diferents dins de cada modalitat, de manera que pot oferir una preparació especialitzada als alumnes d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació.

 

Més informació, requisits i documentació necessària a:

 

Entrevistes personals per a totes les etapes: podeu trucar al 93 430 93 18
o enviar un missatge a escola@stlisieux.org

 

Guardar