Serveis

Departament d’Orientació I Psicopedagògic

Departament d’Orientació i Psicopedagògic

Més informació.

Servei d’acollida matinal

Servei d’acollida matinal

Més informació.

Servei Menjador

Servei Menjador

Més informació.

Instal·lacions i equipaments

Instal·lacions i equipaments

Més informació.

Casal d’estiu

Casal d’estiu

Més informació.

Extraescolars

Extraescolars

Més informació.

Material complementari (llibres i tèxtil)

Material complementari (llibres i tèxtil)

Més informació.