Els materials tèxtils varien al llarg de les diferents etapes escolars responent a les necessitats pròpies de cada edat i de cada activitat esportiva.

Equipacions  esportives  (Educació física)

Les diferents equipacions són les que figuren a la taula adjunta.  Per la seva adquisició, ens hem d’adreçar a la botiga Abacus de L’Illa Diagonal.

Equipació Edats
Bata Infantil 0 a 8
Bata Primària 10 a 16
Jaqueta xandall Infantil 0 a 8
Pantaló xandall Infantil 0 a 8
Jaqueta Xandall Primària-ESO 4 a 8
Pantaló xandall Primària-ESO 4 a 8
Jaqueta Xandall Primària-ESO 10 a 22
Pantaló xandall Primària-ESO 10 a 22
Pantaló curt 0 a 8
Pantaló curt 10 a 22
Samarreta màniga curta 0 a 8
Samarreta màniga curta 10 a 22
Samarreta màniga llarga 0 a 8
Samarreta màniga llarga 10 a 22
Motxilla roba P-3 fins a 2n Primària
Pitet
Bossa muda
Genolleres

Equipacions esportives (competició)

Aquestes equipacions són les que s’utilitzen a les activitats extraescolars amb competició, com el futbol sala i el voleibol.  Per a la seva reserva i adquisició, us heu de dirigir a la botiga Abacus de L’Illa Diagonal.

Els materials curriculars es diversifiquen al llarg de les diferents etapes escolars responent a les necessitats educatives pròpies de cada nivell.

Infantil

Els llibres i materials de l’àrea de matemàtiques, que respon al projecte entusiasMAT, els proporciona directament l’escola.

El llibre d’anglès es pot adquirir a la mateixa escola un dia determinat de juliol, on l’escola organitza, juntament amb Abacus, un punt de venda interna a l’edifici de Deu i Mata.

Primària

Els llibres de text, que es poden comprar a l’Abacus de l’Illa Diagonal, són aquells fungibles, d’un sol ús, com quaderns d’ortografia i activitats diverses. La resta entren dins el Projecte de socialització de llibres, REEDUCA, promogut des de l’escola i l’AMPA. L’escola proporciona altres materials, com els que corresponen al projecte entusiasMAT i Primària Musical.

ESO

A l’ESO, l’únic material en paper que es fa servir és el llibre de text de Tecnologia de 2n i 3r, en anglès i els diversos llibres de lectura. Tots aquests textos també estan inclosos en el projecte de socialització REEDUCA. La resta de llibres són digitals i formen part del projecte Educat 1×1.

Batxillerat

En el Batxillerat es fan servir llibres en paper per a les diferents matèries. Aquests es poden adquirir a l’escola, a l’edifici de Deu i Mata, un dia concret de juliol en un punt de venda interna organitzat per l’escola i Abacus.