Project Description

Escoles + Sostenibles (Tots els nivells)

Font de la imatge: Freepik

L’any 1992 va tenir lloc a Rio de Janeiro la Cimera de la Terra per afrontar problemes planetaris com l’exhauriment dels recursos i les desigualtats en la seva distribució, la contaminació que posa en perill la salut de les persones o la destrucció de la diversitat de la vida. Els estats van debatre estratègies per assolir un model de desenvolupament sostenible, que cobreixi les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves. I varen acordar un pla de treball per al segle XXI: l’Agenda 21.

Agenda 21 BCN, escoles + sosteniblesPer fer realitat aquest projecte planetari cal “pensar globalment i actuar localment”. Per això es va fer una crida a totes les ciutats perquè elaboressin la seva pròpia Agenda 21 Local, que traduís els objectius generals en actuacions concretes. Milers de ciutats arreu del món ja hi treballen. Barcelona també s’ha compromès i està elaborant la seva Agenda 21 a través d’un procés participatiu. Tots ens hi podem implicar: cada ciutadà, cada empresa, associació i entitat, cadascú al seu nivell, pot elaborar la pròpia Agenda 21. Les escoles també.

Es per això que des de l’any 2001 l’Ajuntament anima els centres educatius a fer la seva AGENDA 21 ESCOLAR, com a projecte d’educació, participació i implicació cívica. Una invitació que és alhora reconeixement, estímul i suport a la tasca que molts centres ja fan en educació ambiental i una nova oportunitat de reforçar els vincles entre escola i ciutat.

La  nostra escola és membre de ple dret en el projecte Agenda 21 Escolar des de que el dia 7 d’octubre de 2009, al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, vàrem signar l’Acta de Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

El dia 11 de desembre de 2012 vam renovar el Compromís adquirit amb el programa Escoles + Sostenibles per a deu anys més.

El dia 21 d’octubre de 2014, vam rebre la placa acreditativa com a escola adherida al projecte Escoles + Sostenibles. Aquesta placa es lliura a les escoles després de cinc anys de pertinença al projecte Agenda 21 Escolar.

Barcelona, Escoles + Sostenibles

La nostra Agenda 21 ha de ser el que nosaltres vulguem. Nosaltres decidim quins col·lectius hi participaran, quins aspectes analitzarem, en quin ordre ho farem, i el nombre i dimensió dels compromisos que adquirim. Això sí, tindrà en comú amb totes les altres el fet de ser:

 • un procés participatiu
 • de revisió dels plantejaments i pràctiques educatives
 • de compromís en accions de millora en relació a l’ambient i la sostenibilitat

Mitjançant la Comissió Verda, formada per alumnes de l’ESO i de Batxillerat, cada any ens proposem un projecte per a desenvolupar al llarg del curs que sigui en benefici de la qualitat i de la sostenibilitat del nostre col·legi.

 

Al llarg d’aquests anys hem desenvolupat els següents projectes:

 • Apostem per un menjador més sostenible. A partir d’una diagnosi amb una activitat sobre el malbaratament de l’aigua per fer servir aigua envasada, ens vam plantejar eliminar les ampolles d’aigua del menjador. També es va canviar el mobiliari del menjador per a reduir el soroll ambiental. L’escola va adquirir taules amb seients fixos i rodes.

 • Amb el nou mobiliari, el soroll s’ha reduït força. Amb el temps hem aconseguit que no es faci servir aigua envasada i tornem a tenir gerres i gots de plàstic. A la vegada intentem posar ordre en la selecció dels residus per tal de poder separar-los com cal i poder reciclar millor. També es van instal·lar aixetes amb temporitzador als lavabos, per a estalviar aigua.

Recollida d
Recollida d
 • Rescatant iniciatives anteriors, vam fer una campanya a les diverses tutories per a reciclar millor i així afavorir la correcta eliminació dels residus. La comissió verda va organitzar un concurs per a esbrinar quins cursos de Primària produïen menys residus i els separaven correctament. Com a conseqüència d’aquest estudi van aparèixer a l’escola els contenidors de paper i d’envasos de cartró, que es van distribuir per totes les aules i espais d’ús amb alumnes.

Hort a Primària
Hort a Primària
Hort a Primària
 • Posem en pràctica un hort escolar per a poder realitzar activitats relacionades amb les plantes, a Primària. Vàrem sol·licitar plantes al viver municipal. Vàrem estudiar la ubicació òptima d’un petit hort i el vam construir i muntar amb peces i materials de l’escola. Es van implicar alumnes de 4t d’ESO de l’àrea de tecnologia, que van ajudar a la seva construcció. A continuació vàrem desenvolupar, sota la supervisió dels tutors de sisè, diferents activitats. També vam participar en el projecte Embolcalls + Sostenibles per afavorir l’ús d’aquests i reduir els residus d’altres embolcalls no sostenibles i de paper d’alumini. A Infantil i Primària fa temps que funcionem amb l’ús de carmanyoles.

Hort a Infantil
Hort a Infantil
Hort a Infantil
 • A Primària vam incorporar taules de cultiu que milloraven les condicions de treball. Vam aconseguir també un vermicompostador per a fer activitats. Igualment, també vàrem muntar un petit hort a Infantil, amb un muntatge de reg automàtic per a les plantes decoratives, pensant en l’estiu.

Ens ho mengem tot
Ens ho mengem tot
 • També hem aconseguit elaborar un pla de prevenció de residus que ha d’esdevenir un document que reculli tot el protocol d’actuacions. Hem constituït un “skamot verd” (format per alumnes d’ESO) que dinamitza determinades accions de la comissió verda.

Reciclatge de piles
Socialització de llibres de text
Reduir soroll: Ssssplau
 • Hem consolidat la recollida selectiva de taps que portem a terme amb la campanya “Tapones solidarios para Nacho” col·laborant amb la Fundació ASDENT. Contribuïm també al reciclatge de piles amb la campanya Apilo XII.

 • Amb la nostra col·laboració, l’AMPA de l’escola ha organitzat el projecte REEDUCA, per tal de socialitzar llibres de text (P5, Primària i ESO) i reduir despeses i residus de paper.

 • Hem posat en marxa semàfors acústics a través del projecte Ssssplau. Volem reduir el soroll en determinats espais d’ús comú, com els menjadors. Hem col·laborat amb l’Ajuntament en l’elaboració d’un mapa de soroll al voltant de l’escola.

Recursos relacionats:

Recursos educatius

Educació per a la sostenibilitat

Selecció d'enllaços a Internet relacionats amb: Aigua, Alimentació, Atmosfera, Canvi climàtic, Consum, Contaminació acústica, Energia, Habitatge, Hort i jardí escolar, Medi natural, Mobilitat, Participació, Residus, Sostenibilitat i altres.

Educació per a la sostenibilitat: recursos educatius
Recursos educatius