Project Description

Designed by Freepik

Font de la imatge: Freepik

Des del curs 2012-2013 l’escola posà en marxa un nou projecte a Educació Infantil.

Els objectius amb els que neix aquest projecte són estimular l’adquisició de la parla en els nens i nenes, i de forma paral·lela, detectar aquells infants que puguin presentar més dificultats per orientar intervencions més individualitzades, en cas que es vegi necessari.

Aquest programa es farà dins la classe, de forma col·lectiva, mitjançant l’ús de làmines, exercicis, cançons, poesies, endevinalles i contes curts que estimulin la discriminació auditiva i l’articulació dels fonemes, el ritme i la respiració, l’atenció i percepció auditives així com l’adquisició de vocabulari. Tot el treball es farà oralment i amb intenció lúdica. Esperem que els nens s’ho passin d’allò més bé!