Project Description

Projecte eduCAT1x1

Font de la imatge: Freepik

Educat 1x1 LogoEl Projecte eduCAT1x1 té com a objectiu integrar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) en els centres educatius. Com a tal, i tenint la seva pròpia estratègia, va aprofitar els recursos que el Ministeri d’Educació posava a disposició de les comunitats autònomes mitjançant el projecte d’àmbit estatal “Escuela 2.0”.

 

Els eixos del Projecte eduCAT1x1

Aquest Projecte es concreta als centres educatius a partir dels eixos següents:

  • Tecnologies digitals per a alumnat i docents: hi ha un ordinador portàtil homologat per alumne o alumna, pissarres digitals interactives a les aules i ordinadors per al professorat.
  • Connectivitat a les aules: els ordinadors estan connectats a Internet mitjançant una xarxa específica.
  • Continguts educatius digitals: editorials, productores o el mateix professorat n’elaboren, en format digital, els continguts, aplicacions i serveis per a l’aprenentatge i l’ensenyament.
  • Formació del professorat: formació específica d’aspectes tecnològics i metodològics per integrar les eines i els recursos digitals a la pràctica docent.

 

Les famílies eduCAT1x1

La participació activa de l’alumnat i de les famílies al Projecte eduCAT1x1 es concreta en:

  • Adquirir un ordinador mitjançant el procediment de compra que l’escola determini.
  • Obtenir els recursos educatius digitals que el centre determini.
  • Tenir cura de l’ordinador, del programari i dels recursos educatius digitals, els quals són propietat de les famílies. Els centres en determinen l’ús educatiu a les aules.
  • Conèixer els entorns virtuals d’aprenentatge que el centre disposa per a l’estudi i el treball escolar.

 

Els centres eduCAT1x1

Són les escoles que, a través del consell escolar, han decidit incorporar l’eduCAT1x1 en el seu projecte educatiu de forma singular i personalitzada.

Cada centre determina l’ordinador que fa servir l’alumnat d’entre els models que ha homologat el Departament d’Ensenyament.

El centre també escull el sistema d’instal·lació d’endolls a les aules, els models de les pissarres digitals interactives i els continguts, les aplicacions i els serveis en format digital que considera adequats segons el seu projecte educatiu.