Project Description

Cambridge (Primària, ESO i Batxillerat)

Font de la imatge: Freepik

Exàmens d’anglès de la Universitat de Cambridge, ESOL

University of Cambridge, logo

Durant 10 anys vam estar treballant amb Trinity College amb una alt grau de satisfacció. El motiu del canvi cap la Universitat de Cambridge va obeir a altres raons: tant la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) com l’empresa que gestiona les extraescolars d’anglès a l’escola (Kith) treballen segons la línia de certificacions de Cambridge. Vam creure oportú treballar tots en la mateixa direcció.

Els exàmens de la Universitat de Cambridge són proves que donen constància d’una manera fiable del nivell d’anglès de les persones que s’examinen i són reconeguts per l’Association of Language Testers in Europe (ALTE), entitat que agrupa associacions europees que preparen i organitzen exàmens per als aprenents de la llengua que es parla a la regió respectiva de cada entitat.

Amb l’actual context de creixent mobilitat i amb la supressió de fronteres dins la Unió Europea, cal un sistema clar i fiable de qualificacions que afavoreixi la transferibilitat dels títols oficials que reconeixen el coneixement de llengües. En aquest sentit, els objectius d’ALTE són establir els punts comuns que cal acreditar per a cada nivell de coneixement de llengües i afavorir que els certificats siguin reconeguts a tot Europa.

El nostre col·legi prepara als alumnes des de 1r de primària fins 2n de batxillerat per presentar-se als exàmens de Cambridge o bé certificar un determinat nivell d’anglès. Es palesa la importància d’aquest idioma no solament com a requeriment imprescindible en qualsevol Curriculum Vitae sinó també en l’àmbit pedagògic.

A la nostra escola dediquem 1 hora addicional (complementària, no curricular) a preparar els alumnes per tal que puguin assolir un nivell d’anglès que els hi permeti la certificació corresponent: B1, B2, etc. Aquest objectiu es treballa especialment a l’etapa de l’ESO.

A continuació teniu informació sobre les diferents proves:

 

Young Learners English (YLE)

Correspon al nivell per a nens i nenes de 7 a 12 anys. Té tres nivells interns i el més alt (Flyers) enllaça amb el KET.

 

Key English Test (KET)

És el primer nivell dels exàmens que ofereix la Universitat de Cambridge per als estudiants d’anglès com a llengua estrangera. L’examen és de nivell bàsic i representa un primer pas per progressar cap al nivell 2: el Preliminary English Test (PET).

 

Preliminary English Test (PET)

Correspon al nivell llindar del Consell d’Europa: un nivell d’aptitud suficient per defensar-se en situacions quotidianes en anglès. La persona que s’examina ha de demostrar tenir uns coneixements pràctics suficients per utilitzar l’anglès amb eficàcia en situacions quotidianes de la vida real.

 

First Certificate English (FCE)

Aquest examen es correspon amb el nivell B2 del marc de referència europeu i demostra un coneixement oral i escrit important per part de l’alumne, de tal manera que pot comunicar-se amb total fluïdesa i sense esforç amb parlants nadius.

 

Els diferents exàmens es realitzaran durant el tercer trimestre. Prèviament, la professora encarregada informa als pares (Primària) i als alumnes (Secundària i Batxillerat) del nivell que cada alumne pot assolir. Durant el mes de març-abril es realitza la matrícula. El lliurament de certificats sempre es realitza a final de curs.

Per a més informació podeu visitar la pàgina de l’English as Foreign Division de la University of Cambridge Local Examinations Syndicate.