Educació Infantil

L’educació infantil comprèn des dels 3 als 5 anys, organitzada en tres cursos: P3, P4 i P5.

El segon cicle s’organitza d’acord amb els principis d’educació inclusiva i coeducadora. Fa una atenció especial a la detecció precoç de les necessitats educatives específiques, a la intervenció en les dificultats de desenvolupament tan bon punt es detecten i a la cooperació estreta entre l’escola i la família.

Tot i que l’etapa és globalitzada, les àrees curriculars es divideixen en tres grans blocs:

 • Descoberta d’un mateix i dels altres: creixement personal, autonomia i autoconcepte
 • Descoberta de l’entorn: relació d’experiències pròpies amb les de l’escola
 • Comunicació i llenguatges: verbal, matemàtic, plàstic, musical i corporal

Què més fem? (complementàries a Infantil)

Al marge de les tres grans àrees d’aprenentatge i de les matèries que se’n deriven, hi ha unes assignatures complementàries.

Es consideren activitats complementàries aquelles que, no figurant expressament incloses en els plans i programes oficials, tenen com a finalitat el perfeccionament i l’ampliació de la tasca educativa, cultural i social, realitzada pel centre, de manera que es completa el procés de formació dels alumnes mitjançant el desenvolupament de determinats aspectes del projecte educatiu.

 • Anglès: iniciació a la llengua anglesa mitjançant jocs, contes, cançons i conversa durant dues hores a la setmana des de P3. Intervenció a totes les aules d’Infantil d’un auxiliar de conversa nadiu.

 • Treball per projectes: partint dels interessos dels alumnes, triem el tema a treballar al llarg del trimestre, cerquem informació i aconseguim un aprenentatge significatiu per als nens i nenes.

 • Castellà: practiquem i augmentem el vocabulari de la llengua castellana amb contes, cançons i tradicions.

 • Racons de llengua i matemàtiques: ampliació d’aquestes àrees a través de racons d’aprenentatge, manipulatius i vivencials.

 • Projecte Ipad – Robòtica: introducció a la robòtica amb les Bee-Bot i integració de l’Ipad com a eina de treball complementari (apps educatives).

 • Filosofia: treball de les emocions, del respecte a les opinions i el desenvolupament del pensament crític.

 • Piscina: activitat aquàtica per a P3, P4 i P5.
  Un dia a a la setmana ens desplacem a les instal·lacions de Holmes Place Europolis i allí, amb la intervenció dels tècnics esportius del club, entren en contacte amb el medi aquàtic i aprenen i consoliden el seu nivell de natació.