Educació Infantil

L’etapa d’Educació Infantil comprèn des dels 3 als 5 anys, organitzada en tres cursos: I3, I4 i I5.

Aquest segon cicle d’Educació Infantil s’organitza segons els principis d’educació inclusiva i coeducadora.

Comptem amb un equip psicopedagògic que treballa des de la prevenció atenent a la diversitat de ritmes d’aprenentatge i ritmes maduratius, tenint en compte, les diferents necessitats dels alumnes.

L’actuació de tots els professionals implicats en l’etapa d’Educació Infantil es basa sempre en el benestar dels infants, acompanyament en el procés d’autonomia i presa de decisions i, vetllar per un desenvolupament sa en la descoberta de les pròpies emocions.

Tot i que l’etapa és globalitzada, les matèries es divideixen en quatre eixos:

 • Un infant que creix amb autonomia i confiança: creixement personal, gestió emocional, hàbits per a una vida saludable, autonomia i autoconcepte.

 • Un infant que es comunica amb diferents llenguatges: comunicació i llenguatge verbal, matemàtic, plàstic, musical, psicomotriu i tecnològic.

 • Un infant que descobreix l’entorn amb curiositat: relació amb l’entorn mitjançant l’experimentació i la manipulació fomentant la curiositat i el pensament crític. També la cura i el respecte pel medi natural.

 • Un infant que forma part de la diversitat del món que l’envolta: com em relaciono amb els altres.

 • Descoberta d’un mateix i dels altres: creixement personal, autonomia i autoconcepte
 • Descoberta de l’entorn: relació d’experiències pròpies amb les de l’escola
 • Comunicació i llenguatges: verbal, matemàtic, plàstic, musical i corporal

Què més fem? (complementàries a Infantil)

Al marge de les tres grans àrees d’aprenentatge i de les matèries que se’n deriven, hi ha unes assignatures complementàries.

Es consideren activitats complementàries aquelles que, no figurant expressament incloses en els plans i programes oficials, tenen com a finalitat el perfeccionament i l’ampliació de la tasca educativa, cultural i social, realitzada pel centre, de manera que es completa el procés de formació dels alumnes mitjançant el desenvolupament de determinats aspectes del projecte educatiu.

Les nostres propostes estan lligades amb el desenvolupament integral de l’infant i el seu creixement tan cognitiu com emocional. Així, oferim programes no oficials que tenen com a finalitat el perfeccionament i l’ampliació de la tasca educativa, cultural i social, realitzada pel centre, de manera que es completa el procés de formació dels alumnes mitjançant el desenvolupament de determinats aspectes del projecte educatiu.

 • Anglès: iniciació a la llengua anglesa mitjançant jocs, contes, cançons i conversa durant tres hores a la setmana des d’I3. Intervenció a totes les aules d’Infantil d’un auxiliar de conversa nadiu dues hores setmanals.

 • Projecte: a partir dels interessos dels alumnes, triem un tema del qual es desenvolupen una sèrie d’activitats on els infants esdevenen protagonistes del seu propi aprenentatge.

 • Taller de castellà: prioritzem la comprensió, expressió i vocabulari mitjançant el Programa SI (Programa de Salud Integral) on treballem la importància d’una alimentació saludable, els beneficis de l’activitat física, el valor d’un bon descans i la gestió de les emocions.

 • Racons de llengua, matemàtiques i psicomotricitat fina: ampliació d’aquestes matèries a través de racons d’aprenentatge-joc de manera manipulativa i vivencial.

 • Projecte Ipad – Robòtica: introducció a la robòtica amb les Bee-Bot i integració de l’Ipad com a eina de treball complementari (apps educatives).

 • Filosofia: treball de les emocions, del respecte a les opinions i el desenvolupament del pensament crític.

 • Piscina: activitat aquàtica per a I3, I4 i I5.

  Un dia a a la setmana ens desplacem a les instal·lacions de Forus Les Corts i allí, amb la intervenció dels tècnics esportius del club, entren en contacte amb el medi aquàtic i aprenen i consoliden el seu nivell de natació.