Educació Infantil

L’educació infantil comprèn des dels 3 als 5 anys, organitzada en tres cursos: P3, P4 i P5.

El segon cicle s’organitza d’acord amb els principis d’educació inclusiva i coeducadora. Fa una atenció especial a la detecció precoç de les necessitats educatives específiques, a la intervenció en les dificultats de desenvolupament tan bon punt es detecten i a la cooperació estreta entre l’escola i la família.

Tot i que l’etapa és globalitzada, les àrees curriculars es divideixen en tres grans blocs:

 • Descoberta d’un mateix i dels altres: creixement personal, autonomia i autoconcepte
 • Descoberta de l’entorn: relació d’experiències pròpies amb les de l’escola
 • Comunicació i llenguatges: verbal, matemàtic, plàstic, musical i corporal

Les complementàries d’Infantil

Al marge de les tres grans àrees d’aprenentatge i de les matèries que se’n deriven, hi ha unes assignatures complementàries.

Es consideren activitats complementàries aquelles que, no figurant expressament incloses en els plans i programes oficials, tenen com a finalitat el perfeccionament i l’ampliació de la tasca educativa, cultural i social, realitzada pel centre, de manera que es completa el procés de formació dels alumnes mitjançant el desenvolupament de determinats aspectes del projecte educatiu.

 • Anglès: iniciació a la llengua anglesa mitjançant jocs, contes, cançons (1h a la setmana des de P3)
 • Taller de contes: gaudir del món de la fantasia escoltant i representant contes tradicionals i moderns (a P3 i P4)
 • Castellà: practiquem i augmentem el vocabulari de la llengua castellana amb contes, cançons i tradicions (P3, P4 i P5)
 • Taller de llengua: ampliació de l’àrea de llengua (P3, P4 i P5)
 • Costura: inici a la costura mitjançant dibuixos; l’objectiu és desenvolupar la psicomotricitat fina i la coordinació òcul-manual (P5)
 • Filosofia: desenvolupament del pensament crític i les emocions (P3, P4 i P5)
 • Piscina: activitat aquàtica per a P3, P4 i P5.
  Una tarda a la setmana (o bé durant el matí) ens desplacem a les instal·lacions d’Europolis i allí entren en contacte amb el medi aquàtic i aprenen i consoliden el seu nivell de natació