FAQ: Preguntes més freqüents

/FAQ: Preguntes més freqüents

Quan un alumne no segueix la classe és molt important esbrinar-ne els motius, ja que això ens permetrà donar una resposta adequada i efectiva. Per determinar-ne els motius, el tutor/a ho parlarà amb el Departament d’Orientació de l’escola, i posaran plegats un conjunt de mesures per observar i avaluar què succeeix. Un cop esbrinada la causa, es farà una proposta de treball que pot incloure mesures de reforç, mesures metodològiques o altres actuacions individuals o grupals, sempre comptant amb la col·laboració i vistiplau de la família.

Sí, totes les etapes, des d’Infantil fins a Batxillerat.

Sí, només cal presentar el certificat mèdic que avali aquesta al·lèrgia i/o intolerància amb les especificacions oportunes. Disposem d’una àmplia varietat de menús adaptats.

Sí, tenim cuina pròpia i cada dia es preparen uns 500 menús. La cuina està situada a l’escola gran i transportem el dinar a l’edifici d’Infantil.

Trucar-nos per telèfon o enviar-nos un mail. Acordarem un dia per a mantenir una entrevista personal.

Les preguntes més freqüents (abreujat PMF, P+F o

FAQ per l’acrònim en anglès de frequently asked questions) és una secció als llocs web on respon els dubtes potencials dels usuaris del servei, facilitant així l’ajuda a la navegació i reduint el nombre correus preguntant les mateixes coses. Solen estar ubicades en una plana a part, depenent de l’ajuda general, de la informació sobre què és la pàgina o del mapa del web. Moltes webs creen la pàgina fins i tot abans de rebre consultes, avançant-se a possibles preguntes, que es recullen en forma de llistat amb les respostes.

Font: Viquipèdia. Disponible a <https://ca.wikipedia.org/wiki/Preguntes_més_freqüents>.