Una de les modalitats escolars del país és l’escola concertada. Aquesta es finança a través de les subvencions que rep de l’Estat i pel que aporten les famílies dels estudiants. Els beneficis de formar-te en una escola concertada són diversos, per això cada vegada més famílies es decanten per aquest tipus d’educació.

FEP Santa Teresa de Lisieux és una escola concertada en totes les etapes formatives que ofereix. Forma part de la Fundació d’Escola Parroquials (FEP). És un centre lliure i plural, que té com a objectiu permetre que els estudiants aconsegueixin el ple desenvolupament de la seva personalitat.

Oferim una educació integral, dotant a tots els estudiants dels coneixements i les habilitats bàsiques que necessiten per a la vida real. Fomentem la creativitat, la iniciativa i la recerca de la persona. D’aquesta manera l’alumnat és capaç de desenvolupar actituds que el capaciten per a la vida i societat actual.

Els beneficis de l’escola concertada

L’escola concertada presenta nombrosos beneficis. El seu model d’educació es decanta pel plurilingüisme, per la realització de projectes i per l’oferiment de diferents activitats formatives.

A FEP Santa Teresa de Lisieux totes les etapes formatives que oferim són concertades. Els nostres estudiants poden cursar tots els seus estudis, des d’educació infantil fins a batxillerat, en un mateix centre concertat.

Així doncs, al nostre centre podràs cursar els següents estudis sense la necessitat de canviar d’escola i sempre rebent una educació concertada:

  • Educació infantil: formació que compren dels 3 als 5 anys organitzada en P3, P4 i P5.
  • Educació primària: comprèn dels 6 als 12 anys i s’estructura en tres cicles de dos cursos: Cicle Inicial (de 6 a 8 anys), Cicle Mitjà (de 8 a 10 anys) i Cicle Superior (de 10 a 12 anys).
  • ESO: educació per a alumnes de 12 a 16 anys. És de caràcter obligatori.
  • Batxillerat: ensenyament postobligatori que comprèn estudiants d’entre 16 i 18 anys.

A continuació et detallem els beneficis d’estudiar totes aquestes etapes en una mateixa escola concertada com FEP Santa Teresa de Lisieux:

  • Internacionalització: treballem i desenvolupem llegües estrangeres a través de projectes propis com l’eTwinning, d’estades lingüístiques al Regne Unit o a Irlanda i d’auxiliars de conversa nadius a tots els cursos que impartim.
  • Activitats extraescolars: gràcies al finançament pública i privada, les escoles concertades ofereixen una àmplia varietat d’activitats. A FEP Santa Teresa de Lisieux portem a terme diverses activitats formatives relacionades amb l’esport, l’emprenedoria i les iniciatives socials.
  • Centre integrat: generalment, les escoles concertades són centres integrats. A FEP Santa Teresa de Lisieux oferim un llarg recorregut acadèmic i continuïtat al centre. Oferim totes les etapes formatives, des d’educació infantil fins a batxillerat. Acompanyem als nostres estudiants durant tota la seva edat formativa.
  • Ideologia pròpia: les escoles concertades tenen uns valors i ideologia pròpia. FEP Santa Teresa de Lisieux és una escola cristiana. Proporciona una educació basada en el respecte i la llibertat, tant de l’alumnat com del professorat i de les famílies.
  • Proximitat: generalment a les escoles concertades el ràtio d’alumnes per aula és inferior. Des de FEP Santa Teresa de Lisieux oferim un fort vincle amb l’alumnat. Som propers als nostres estudiants i ens preocupem per ells.

Gaudeix d’una escola amb totes les etapes formatives concertades. Demana més informació i de seguida ens posarem en contacte per assessorar-te.