Project Description

eTwinning (ESO)

Font de la imatge: Freepik

Aquest programa és un programa Agermanaments Escolars Europeus.

eTwinning està gestionat pel Ministeri d’Educació, Política Social i Esport en coordinació amb el Departament d’Educació.

eTwinning  va néixer al 2005 com la iniciativa més important del Programa d’aprenentatge eLearning de la Comissió Europea i des del 2014 forma part de Erasmus+, el programa de la Unió Europea en matèria d’educació, formació, joventut i esport. El Servei central de recolzament està dirigit per European Schoolnet, una associació internacional de 31 Ministeris d’educació europeus que promou l’educació en els centres escolars, els professors i els alumnes de tota Europa.

Consisteix a crear un agermanament escolar entre dos o més centres educatius de països distints pertanyents a la UE a través d’Internet, de manera que aprenguin l’un de l’altre, comparteixin punts de vista i creïn llaços d’amistat.

Així s’obtenen beneficis pedagògics, socials i culturals al mateix temps que es promou la consciència del model europeu de societat multilingüe i multicultural.

Els agermanaments escolars, cada vegada més freqüents a Europa, motiven els joves de països diferents perquè treballin en col·laboració. Aprenen d’altres cultures escolars i familiars i practiquen destreses relacionades amb les noves tecnologies.

Aquest curs, amb els alumnes de 1r de Batxillerat i de 4t d’ESO que cursen Francès vàrem desenvolupar el següent projecte:

Le français dans le monde

Intenta posar en contacte grups d’alumnes de diferent nacionalitat per a poder millorar la llengua francesa i/o espanyola.

Matèries: es multidisciplinar. Intervenen diferents àrees com la informàtica, les llengües estrangeres, etc.

Idiomes: espanyol i francès.

Edat dels alumnes: 12 a 18 anys.

Eines a utilitzar: xat, e-mail, entorn d’aprenentatge virtual (comunitats, classes virtuals…), fòrums, software divers (PowerPoint, vídeos, fotos i dibuixos).

Objectius: aquest projecte vol ajudar a millorar les competències lingüístiques, a descobrir països i altres cultures.

Procés de treball: es treballaran les TIC i la llengua francesa.

Estan previstes una sèrie d’activitats, entre elles la correspondència via e-mail així com la presentació dels diferents països i regions implicats en aquest projecte. En aquest moment formen part del projecte dotze escoles d’Anglaterra, França, Holanda, Alemanya, Estònia, Itàlia, Bulgària, Romania, Turquia i  Lituània. Per mitjà del correu electrònic, xat o altres eines es pretén establir una correspondència setmanal amb els companys de manera que s’assoleixi un coneixement d’un país i una cultura diferents, al temps que millora la llengua d’aprenentatge.

eTwinning