Project Description

REEDUCA (Socialització a Primària i ESO)

Font de la imatge: Freepik

A l’Escola FEP Santa Teresa de Lisieux apostem per una formació integral dels alumnes en la seva triple dimensió (personal, professional i social) i considerem essencial el desenvolupament i consolidació de valors, conductes i hàbits que afavoreixin aquests aspectes, des de la vessant pedagògica.

En aquest marc s’inscriu el Projecte REEDUCA (Reutilitza i Educa) que consisteix en compartir, tot reutilitzant, els llibres de text i de lectura dels alumnes d’un any per l’altre.

REEDUCA és el projecte de reutilització de llibres de l’escola FEP Santa Teresa de Lisieux, que vam iniciar el curs 2014-2015. El projecte implica a tots els estaments de l’escola en els aspectes pedagògics dels valors que el propi projecte incorpora. Els principals objectius del projecte són:

  • Promoure la cultura de l’ús social i ecològic dels recursos, reutilitzant els llibres, ensenyant als nens que els llibres no són un material “fungible” que cada any es llença o es guarda al fons d’un armari. Fomentem la importància de la reutilització per evitar residus.
  • REEDUCA és un projecte inclòs en el Programa d’escola verda en el que participa el centre.
  • Rendibilitzar al màxim els llibres de text i lectura, fomentant la responsabilitat i la capacitat de compartir de l’alumnat, el qual haurà de tenir cura d’un material que és de tots i que haurà de deixar a altres alumnes en les millors condicions possibles. Això vol dir que cal treballar el respecte pels llibres i el material, tant des de l’escola com també dins l’àmbit familiar.
  • Fomentar la cooperació entre les famílies, l’alumnat i l’equip docent, és a dir, construir teixit social dins de l’Escola. Una actuació com aquesta implica no només al professorat i a la Junta de l’AMPA, sinó també a totes les famílies de l’Escola. No només cal el suport de tothom, sinó també el compromís d’ajudar a que aquesta pràctica es pugui fer efectiva (donació de llibres, respecte del material col·lectiu i respecte de les normatives d’ús…)
  • Reduir la despesa familiar en concepte de llibres, ja que el seu cost s’amortitza en diferents cursos escolars.

Assolir aquests objectius és una tasca en la que hi estem tots els estaments de l’escola implicats. És una tasca comú el fet de conservar i fer conservar, amb respecte i solidaritat, un material que deixa de ser d’ús particular i passa a ser d’ús comunitari, com d’altres materials de l’escola.

En resum, pensem que aquest projecte, que compte amb l’aprovació del Consell Escolar, suposa un avenç en l’educació de tots nosaltres (famílies, alumnat i Escola) envers el consum racional, la sostenibilitat, i la capacitat de compartir i respectar els béns comuns.

Per a qualsevol aclariment no dubteu de contactar amb la Comissió Reeduca de l’AMPA a l’adreça: reeduca@ampastlisieux.org.

Més informació a la web de l’AMPA.