Project Description

Fem Salut (ESO)

Font de la imatge: Freepik

El nostre col·legi porta anys oferint un seguit de serveis per a l’aplicació d’activitats i programes de promoció de la salut en el marc escolar.

Fem Salut és una estratègia que orienta la promoció d’entorns i conductes saludables als centres escolars. A més a més de les intervencions que s’han vingut realitzant dintre dels àmbits individuals i d’aula és necessari que les polítiques i els entorns afavoreixin el desenvolupament dels estils de vida saludables dels futurs adults.

Fem Salut parteix de la participació, el consens i el compromís de tots els membres de la comunitat educativa: professorat, famílies i alumnat, amb l’assessorament i el suport de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i els Equips de Salut Comunitària (ESC).

Amb la col·laboració de tots aquests agents es vol donar coherència i continuïtat a la promoció de la salut perquè no hi hagin contradiccions entre les paraules i els fets, les actuacions de l’escola i les actuacions de la família o d’altres professionals que estan en contacte amb l’escola.

 

Programa Salut i Escola (PSiE)

Els àmbits d’intervenció prioritaris del pla Fem Salut es corresponen amb les línies bàsiques d’actuació del Programa Salut i Escola (PSiE):

1) salut alimentària
2) salut mental
3) salut afectiva i sexual
4) consum de substàncies addictives.

 

Aquest any introduirem dins del programa de Fem Salut, a un grup de pares de 1r, 2n i 3r d’ESO interessats a formar part de la comissió de Fem Salut. Aquest grup de pares participarà amb la fi que es reforci l’estratègia per a la consecució de les capacitats que l’alumnat ha d’adquirir per viure de manera saludable.

Enguany hi participarà en el programa de l’ESO de primer cicle, una infermera que donarà classes pràctiques i consells saludables dos cops per trimestre.