Els punts verds serveixen per desfer-nos dels residus que no podem llençar als contenidors que trobem al carrer. Utilitzant els punts verds contribuïm a millorar el procés de reciclatge i ajudem a preservar el medi ambient.

PUNT VERD MÒBIL ESCOLAR I ELÈCTRIC

El punt verd mòbil escolar és un recurs educatiu i de gestió dels residus especials perquè els alumnes i les seves famílies prenguin consciència mediambiental. Aquest servei el poden demanar les escoles i els instituts sempre que ho necessitin. També es pot sol·licitar en el marc d’una setmana cultural, en una jornada de portes obertes, com a activitat especial, com a activitat amb les famílies …

El punt verd mòbil elèctric el poden demanar les associacions i les entitats cíviques en el marc d’una festa de barri, en una jornada de divulgació i sensibilització sobre el medi ambient, com a activitat especial, etc.

El que es pot portar: roba, calçat, cartutxos de tinta, tòners, aparells elèctrics i electrònics, olis de cuina, cables elèctrics, pneumàtics petits, aerosols i esprais, bateries de cotxe, medicaments i cosmètics, radiografies, piles, olis de motor, pintures i vernissos, fluorescents i bombetes, ampolles de cava, càpsules de cafè monodosi (plàstic i alumini), etc.

El que no es pot portar: residus industrials especials, tòxics i perillosos, residus sanitaris, residus orgànics, restes vegetals, runes, mobles i trastos, i restes de fustes.