Escollir un bon centre per estudiar el batxillerat és essencial per poder tenir una bona formació abans d’endinsar-se en els estudis superiors o el món laboral. El batxillerat a Santa Teresa de Liseux és una oportunitat d’or per tenir una preparació acadèmica en valors.  

A FEP Santa Teresa de Lisieux oferim una formació que permet als alumnes aconseguir el ple desenvolupament de la seva personalitat, que estimula les seves capacitats, té en compte el ritme d’aprenentatge, i incentiva i valora l’esforç i el rendiment, d’acord amb els nostres valors d’escola inclusiva i basada en el creixement personal.

A continuació us deixem 8 motius pels quals val la pena estudiar el batxillerat a FEP Santa Teresa de Lisieux.

  1. Impartim les dues modalitats principals de batxillerat: Ciències i Tecnologia; i Humanitats i Ciències socials. A més, dins de cada una l’alumnat podrà triar entre itineraris diferents. Les optatives són diverses i cada trimestre se centraran en temàtiques distintes com salut i malalties, poesia, robòtica o cinema, segons cada assignatura. 
  2. Al batxillerat a FEP Santa Teresa de Lisieux els alumnes tenen la possibilitat d’obtenir el Diploma Dual del Batxillerat juntament amb els estudis corresponents als Estats Units, és a dir, l’American High School Diploma. Es tracta d’una oportunitat d’or per millorar l’anglès, però també una porta d’accés en cas de voler cursar estudis a l’estranger i, en concret, al país americà.
  3. Durant el batxillerat a FEP Santa Teresa de Lisieux duem a terme diferents projectes com el de “Padrins de Lectura”. Una iniciativa útil per fomentar la lectura, però també per apropar generacions, afavorir la comunicació entre alumnes i potenciar el sentiment de responsabilitat així com el de solidaritat.
  4. L’alumnat podrà preparar-se els exàmens d’anglès de Cambridge (First Certificate) al nostre centre. Volem facilitar als nostres estudiants l’estudi de les llengües estrangeres.
  5. L’alumnat que faci el batxillerat a Santa Teresa de Liseux podrà cursar matèries complementàries que seran útils per la seva preparació acadèmica. Creiem que sumar més coneixements és sempre avantatjós i més encara durant l’etapa educativa. Les assignatures complementàries que oferim són: Comentari de text, pràctiques de laboratori, reforç de matemàtiques i cultura clàssica.
  6. Les hores de tutoria són útils per establir un vincle entre el professorat i l’alumnat. Algunes de les activitats que es desenvolupen en aquesta franja horària són l’orientació acadèmica i laboral (inclou proves amb informe de competències professionals), educació per a la salut, educació viària i xerrades informatives de cara al futur educatiu i professional.
  7. Creiem que és indispensable el treball diari i la presència a les classes, és per això que fem control diari d’assistència. Una mesura útil perquè l’alumnat comprengui la importància de la constància i el compromís en els estudis, però també a la vida.
  8. Fem un gran ús de les noves tecnologies i desenvolupem les llengües estrangeres per tal de formar alumnes competents i preparats per al futur.

Els valors de l’escola

Ens centrem en l’educació personalitzada, familiar i de confiança basada en els valors cristians i en el respecte i la bona convivència partint d’una bona educació emocional. A més, eduquem en la cultura de l’esforç i la constància per assolir els reptes que ens proposem i per la llibertat, la justícia, la solidaritat i la pau. 

Contacteu-nos per a més informació sobre el batxillerat al FEP Santa Teresa de Lisieux.