Escollir un bon centre per estudiar el batxillerat és essencial per poder tenir una bona formació abans d’endinsar-se en els estudis superiors o el món laboral. El batxillerat a Santa Teresa de Liseux és una oportunitat d’or per tenir una preparació acadèmica en valors.  

A Santa Teresa de Lisieux oferim una formació que permet als alumnes aconseguir el ple desenvolupament de la seva personalitat, que estimula les seves capacitats, té en compte el ritme d’aprenentatge, i incentiva i valora l’esforç i el rendiment, d’acord amb els nostres valors d’escola inclusiva i basada en el creixement personal.

A continuació us deixem 8 motius pels quals val la pena estudiar el batxillerat a Santa Teresa de Lisieux.

  1. Impartim les dues modalitats principals de batxillerat: Ciències i Tecnologia; i Humanitats i Ciències socials. A més, dins de cada una l’alumnat podrà triar entre itineraris diferents. Les optatives són diverses i cada trimestre se centraran en temàtiques distintes com salut i malalties, poesia, robòtica o cinema, segons cada assignatura. 
  2. Al batxillerat a Santa Teresa de Lisieux els alumnes tenen la possibilitat d’obtenir el Diploma Dual del Batxillerat juntament amb els estudis corresponents als Estats Units, és a dir, l’American High School Diploma. Es tracta d’una oportunitat d’or per millorar l’anglès, però també una porta d’accés en cas de voler cursar estudis a l’estranger i, en concret, al país americà.
  3. Durant el batxillerat a Santa Teresa de Lisieux duem a terme diferents projectes com el de “Padrins de Lectura”. Una iniciativa útil per fomentar la lectura, però també per apropar generacions, afavorir la comunicació entre alumnes i potenciar el sentiment de responsabilitat així com el de solidaritat.
  4. L’alumnat podrà preparar-se els exàmens d’anglès de Cambridge (First Certificate) al nostre centre. Volem facilitar als nostres estudiants l’estudi de les llengües estrangeres.
  5. L’alumnat que faci el batxillerat a Santa Teresa de Liseux podrà cursar matèries complementàries que seran útils per la seva preparació acadèmica. Creiem que sumar més coneixements és sempre avantatjós i més encara durant l’etapa educativa. Les assignatures complementàries que oferim són: Comentari de text, pràctiques de laboratori, reforç de matemàtiques i cultura clàssica.
  6. Les hores de tutoria són útils per establir un vincle entre el professorat i l’alumnat. Algunes de les activitats que es desenvolupen en aquesta franja horària són l’orientació acadèmica i laboral (inclou proves amb informe de competències professionals), educació per a la salut, educació viària i xerrades informatives de cara al futur educatiu i professional.
  7. Creiem que és indispensable el treball diari i la presència a les classes, és per això que fem control diari d’assistència. Una mesura útil perquè l’alumnat comprengui la importància de la constància i el compromís en els estudis, però també a la vida.
  8. Fem un gran ús de les noves tecnologies i desenvolupem les llengües estrangeres per tal de formar alumnes competents i preparats per al futur.

Els valors de l’escola

Ens centrem en l’educació personalitzada, familiar i de confiança basada en els valors cristians i en el respecte i la bona convivència partint d’una bona educació emocional. A més, eduquem en la cultura de l’esforç i la constància per assolir els reptes que ens proposem i per la llibertat, la justícia, la solidaritat i la pau. 

Contacteu-nos per a més informació sobre el batxillerat al Santa Teresa de Lisieux.