L’Educació Primària comprèn des dels 6 als 12 anys, i té caràcter obligatori. S’estructura en tres cicles de dos cursos cadascun: Cicle Inicial (de 6 a 8 anys), Cicle Mitjà (de 8 a 10 anys) i Cicle Superior (de 10 a 12 anys). En aquest article parlarem del projectes d’Educació Primària de FEP Santa Teresa de Lisieux

Abans de tot, cal situar quines són les finalitats de l’Educació Primària. Els objectius són proporcionar a tots els alumnes una formació comuna que faci possible el desenvolupament de les capacitats individuals motrius, d’equilibri personal, de relació i d’actuació social amb l’adquisició dels elements bàsics culturals, els aprenentatges relatius a l’expressió oral, a la lectura, a l’escriptura i al càlcul aritmètic.

Quins són els projectes que duem a terme des de l’etapa d’Educació Primària a FEP Santa Teresa de Lisieux?

  1. Pla de Salut Integral: neix amb la voluntat de promoure la salut des de la infància amb l’adquisició d’hàbits saludables que redueixin els riscos de malalties cardiovasculars i millorin la qualitat de vida a l’edat adulta.
  2. EntusiasMAT: és un projecte didàctic-pedagògic, basat en les intel·ligències múltiples, que permet treballar les matemàtiques d’una manera pràctica i amb una metodologia activa on els alumnes aprenen diferents conceptes matemàtics a partir del joc, de la manipulació, l’observació i l’experimentació.
  3. Filosofia 3-12: té com a objectiu millorar les capacitats cognitives partint de la filosofia com a disciplina fonamental. És un projecte que ensenya a pensar i s’enquadra dins la tradició del pensament crític.
  4. Robòtica: és un recurs motivador amb el qual els infants poden desenvolupar diferents àrees d’aprenentatge en un sol projecte, potenciant habilitats d’investigació, de resolució de problemes i la seva creativitat.
  5. Reeduca, socialització de llibres: consisteix en compartir, tot reutilitzant, els llibres dels alumnes d’un any per l’altre amb l’objectiu de promoure la cultura de l’ús social i ecològic dels recursos, rendibilitzar al màxim els llibres, fomentar la cooperació i reduir la despesa llibres de text, ja que el seu cost s’amortitza en diferents cursos escolars.
  6. Primària musical: formem part de la xarxa d’escoles vinculades al Conservatori del Liceu. I per això integrem ensenyaments musicals, en paral·lel als ensenyaments generals, i garantim que els alumnes amb talent i voluntat de prosseguir després de l’Educació Primària, puguin fer-ho, amb l’assessorament del Conservatori del Liceu.
  7. eTwinning: consisteix a crear un agermanament escolar en francès entre dos o més centres educatius de països de la UE a través d’Internet, de manera que aprenguin l’un de l’altre, comparteixin punts de vista i creïn llaços d’amistat.

A més dels projectes d’Educació Primària de FEP Santa Teresa de Lisieux, també oferim altres activitats complementàries, com la piscina una vegada per setmana, el taller de música, el d’informàtica o el de lectura.

De fet, creiem que un dels valors de la nostra escola, més enllà dels projectes d’Educació Primària de FEP Santa Teresa de Lisieux, és la possibilitat de seguir els estudis al nostre centre fins al Batxillerat, amb totes les etapes concertades. Si vols més informació, contacta amb nosaltres trucant al 934.309.318 o escriu-nos a escola@stlisieux.org.