A Santa Teresa de Lisieux oferim Educació Secundària Obligatòria concertada. Aquesta etapa escolar té com a objectiu que l’alumnat assoleixi una bona formació, per poder seguir amb estudis posteriors no obligatoris o incorporar-se amb èxit al món laboral.

Santa Teresa de Lisieux és una escola plural, lliure i oberta. Tot el personal del centre, tant docent com no docent, està preparat per acompanyar als estudiants durant el seu procés de maduració intel·lectual i moral.

Oferim una educació basada en el diàleg, la familiaritat i la confiança. Som una escola cristiana i fomentem l’educació integral de l’alumnat d’acord amb la concepció cristiana de l’home, de la vida i del món. Preparem als estudiants a participar activament en la transformació i millora de la societat.

Estudiar Educació Secundària Obligatòria a Santa Teresa de Lisieux

L’ESO és un ensenyament obligatori que s’imparteix en alumnes de 12 a 16 anys. Durant aquesta etapa escolar, formem als estudiants perquè assoleixin una bona formació, que els prepari per als futurs estudis o per la vida laboral.

A Santa Teresa de Lisieux, durant aquesta etapa, tenim l’objectiu que els estudiants aconsegueixin les competències bàsiques i preparar-los acadèmicament per poder continuar amb estudis posteriors.

Prioritzem la comprensió i l’expressió oral i escrita, tant en llengua catalana com castellana. També potenciem l’ús comunicatiu i l’aprenentatge de les llengües estrangeres.

Treballem amb l’alumnat perquè utilitzin de manera fluida tècniques, estratègies i instruments de càlcul. A més a més, els hi ensenyem estratègies perquè tinguin una comprensió i resolució de les diferents situacions de la vida quotidiana. 

L’escola estableix vincles positius i d’interdependència amb els companys i el professorat. D’aquesta manera aconseguim construir expectatives positives i ajustades a les diferents possibilitats.

Per aconseguir tots aquests objectius, des de Santa Teresa de Lisieux treballem a través de diferents projectes. Un d’ells és Tallers Textuals, on es treballa per a la millora de la comprensió lectora, de l’expressió escrita i de la comunicació oral.

Un altre projecte que portem a terme amb l’alumnat d’ESO és ONMAT. Es tracta d’un projecte que connecta les matemàtiques amb l’entorn més proper de l’estudiant, assegurant-se que assoleixen els 4 àmbits on es desenvolupen les competències matemàtiques: resolució de problemes, raonament i prova, connexions i comunicació i representació.

A Santa Teresa de Lisieux els estudiants podran cursar tots els estudis de les diferents etapes escolars, inclòs el batxillerat. Un aspecte molt important per a la formació dels alumnes i la seva integració escolar.
Si estàs interessat a cursar l’Educació Secundària Obligatòria a Santa Teresa de Lisieux, demana més informació i t’explicarem quin és el nostre programa educatiu i les nostres metodologies.