Els contenidors desplegats per tota la ciutat potencien la recollida selectiva de residus d’una manera fàcil i accessible a tothom.

Tots els contenidors que trobem a Barcelona s’han dissenyat amb criteris d’accessibilitat i estan fabricats amb materials totalment segurs.

La col·locació dels contenidors ha estat pensada perquè tothom tingui un punt de recollida proper.

Gestionar residus 02El novembre del 2010, es van incorporar definitivament a la xarxa de recollida de residus de Barcelona els contenidors de matèria orgànica, els de color marró. Així es completaven les opcions de recollida selectiva, juntament amb el rebuig (de color gris), el vidre (verd), el paper i cartró (blau) i els envasos de plàstic, brics i llaunes (groc).

A més dels contenidors, els diferents punts verds (els fixos de cada districte i els mòbils) permeten aprofundir en la separació de residus.

Característiques de la xarxa de contenidors de Barcelona

  • Ben a prop: Tots els ciutadans disposen de contenidors de recollida selectiva a menys de 100 metres del seu domicili
  • Accessibles: Els contenidors estan adaptats a tothom: són ergonòmics i accessibles
  • Fàcils de fer servir: Els contenidors disposen d’un doble sistema d’obertura, un amb la mà (palanca manual) i l’altre amb el peu (pedal), per facilitar-ne l’ús. Així mateix, tenen un sistema de tancament retardat, pensat perquè es puguin fer servir amb una sola mà
  • Adaptats per a invidents: Cadascun dels contenidors té unes marques tàctils representatives del residu que han estat pactades amb l’ONCE