L’escola Santa Teresa de Lisieux té vinculació amb el Conservatori del Liceu, gràcies a la qual ofereix estudis musicals en l’etapa escolar de primària en horari lectiu. Això afavoreix el desenvolupament de la creativitat i de les habilitats en els estudiants, així com la continuació dels seus estudis musicals a través del Conservatori del Liceu.

El Conservatori del Liceu va fer fundat el 1837 i té com a objectiu promoure la música i els ensenyaments en totes les etapes educatives i en tots els estils musicals. Gràcies a la creació d’escoles filials, el Conservatori ha pogut compartir la seva dilatada experiència a diferents escoles i professorat de tot el territori.

El centre Santa Teresa de Lisieux disposa de més de 80 anys d’experiència. Som una escola oberta, familiar i acollidora. Oferim una formació lliure i plural i totes les etapes escolars són concertades.

La nostra finalitat és oferir una educació integral, dotant als estudiants de tots aquells coneixements i habilitats bàsiques i necessàries per a la vida i la societat actual.

Vinculació entre Santa Teresa de Lisieux i el Conservatori del Liceu

Santa Teresa de Lisieux forma part de l’actual Xarxa d’Escoles Vinculades al Conservatori del Liceu. Un programa on l’Escola de Música i Dansa Santa Teresa rep, per part del Conservatori, els següents recursos:

  • Pla d’estudis on s’especifiquen totes les eines i metodologies
  • Programes
  • Material didàctic
  • Formació permanent de professors
  • Assessorament

Tots els alumnes de l’escola Santa Teresa de Lisieux, en l’etapa d’Educació Primària, reben una avaluació contínua en el marc del programa d’estudis establert pel Conservatori del Liceu. També participen en projectes i nombroses activitats que fan que, ja des de ben petits, els estudiants es desenvolupin com a músics als principals escenaris del territori, a través de cantades, grups musicals i produccions de gran format.

A través de la vinculació entre el Conservatori del Liceu i l’escola Santa Teresa de Lisieux, en el centre integrem els ensenyaments musicals en paral·lel als ensenyaments generals. D’aquesta manera aportem als nostres estudiants unes eines útils per al seu desenvolupament personal. 

Amb aquest programa, també es garanteix que tots aquells alumnes que tinguin talent i ganes puguin seguir els seus ensenyaments musicals més enllà de l’Educació Primària, gràcies a l’assessorament del Conservatori del Liceu a través dels seus programes avançats, professionals o amateurs.

Una part de la formació de llenguatge musical escolar i de cant coral es porta a terme en horari escolar, a través de dues classes setmanals. En canvi, la formació instrumental i l’altra part de llenguatge musical es porta a terme en classes extraescolars.

Entre el temps escolar i extraescolar d’estudi de la música, els alumnes adquirirán el Nivell Bàsic de les Escoles de Música del Conservatori del Liceu, que condueix al Diploma de Nivell Bàsic.

Demana més informació sobre les classes del Conservatori del Liceu que es porten a terme a l’escola Santa Teresa de Lisieux i gaudeix d’una formació de qualitat en l’etapa d’Educació Primària.