A FEP Santa Teresa de Lisieux oferim estudis concertats a totes les etapes escolars, inclòs Batxillerat. Som un centre lliure i plural que tenim la missió d’aconseguir que els estudiants desenvolupin de ple la seva personalitat, així com d’estimular les seves capacitats.

FEP Santa Teresa de Lisieux és una escola inclusiva i basada en el creixement personal de l’alumnat. Oferim una educació integral, gràcies a la qual dotem als estudiants de tots els coneixements i totes les habilitats bàsiques i necessàries per a la vida.

Som una escola concertada en totes les etapes formatives. Formem part de la Fundació d’Escoles Parroquials (FEP).

Estudiar Batxillerat concertat a FEP Santa Teresa de Lisieux

Estudiar Batxillerat a FEP Santa Teresa de Lisieux és gaudir d’una formació de qualitat. El nivell educatiu de l’escola és elevat, amb un alt índex d’alumnes que es presenten a les PAU. D’aquests, el 100% aproven en la convocatòria de juny.

El Batxillerat és un ensenyament postobligatori que es desenvolupa entre els 16 i els 18 anys. Aquesta formació està dividida en dos cursos: 1r de Batxillerat i 2n de Batxillerat. Els objectius principals d’aquesta etapa educativa són preparar l’alumnat acadèmicament per poder accedir a la Universitat, als Cicles Formatius de Grau Superior i al món laboral, així com oferir una formació integral als estudiants.

Des de l’escola FEP Santa Teresa de Lisieux disposem de dues línies de Batxillerat, totes dues concertades:

  • Ciències i Tecnologia
  • Humanitats i Ciències socials

Fem un control diari d’assistència, oferim diferents itineraris en cada una de les modalitats i realitzem recuperacions parcials a cada una de les avaluacions. A més, també incentivem a dur a terme activitats complementàries, segons modalitat escollida, com és ara comentari de text, reforç de matemàtiques, pràctiques de laboratori i cultura clàssica.

En l’etapa de Batxillerat, els alumnes del centre també porten a terme diferents projectes, com preparació pels exàmens d’anglès oral de Cambridge (B2 o First Certificate) i “Padrins de lectura”, on alumnes de P5 i de 1r de Batxillerat desenvolupen conjuntament activitats envers la lectura. Una manera d’apropar dues generacions diferents.

Durant l’etapa de Batxillerat, des del centre impulsem tutories d’orientació acadèmica i professional, on s’inclouen proves amb informe de competències professionals, així com xerrades informatives orientades al futur acadèmic i professional. També educació viària i per a la salut.

Estudiar Batxillerat a FEP Santa Teresa de Lisieux és gaudir d’un recorregut acadèmic integral al mateix centre. Des de l’escola acompanyem els alumnes en totes les etapes escolars, des d’educació infantil fins Batxillerat. Demana més informació i vine a estudiar amb nosaltres!