A l’escola FEP Santa Teresa de Lisieux oferim educació primària concertada. Proporcionem una formació cristiana, basada en el respecte i la llibertat de l’alumnat, famílies i professors. Som un centre amb una llarga tradició, amb més de 40 anys oferint una formació acadèmica i personal adaptada als nous temps.

Som una escola oberta, acollidora i familiar. Tot l’equip docent i no docent té com a objectiu acompanyar l’alumnat en el seu procés de canvi intel·lectual i moral. D’aquesta manera, afavorim la formació integral dels nostres estudiants.

Fomentem el diàleg, la familiaritat i la confiança, així com una educació integral. Preparem l’alumnat perquè sigui capaç de participar de manera activa en la transformació i la millora de la societat.

Per tal d’aconseguir tot això, des de FEP Santa Teresa de Lisieux coordinem les diferents aportacions que es porten a terme entre tots els membres educatius i familiars que intervenen en el procés.

L’educació primària a FEP Santa Teresa de Lisieux

L’educació primària és aquella etapa escolar que comprèn des dels 6 fins als 12 anys i és de caràcter obligatori. Aquesta etapa s’estructura en 3 cicles diferents, dividits en dos cursos cadascun:

  • Cicle Inicial (de 6 a 8 anys)
  • Cicle Mitjà (de 8 a 10 anys)
  • Cicle Superior (de 10 a 12 anys)

L’alumnat s’ha d’incorporar al Cicle Inicial d’Educació Primària l’any natural que compleixen 6 anys.

L’objectiu d’aquesta etapa formativa és proporcionar a tots els alumnes una formació comuna, en la qual es puguin desenvolupar les capacitats motrius, de relació, d’equilibri personal i d’actuació social dels alumnes.

També és el procés on s’adquireixen els elements bàsics culturals i els aprenentatges bàsics amb relació a l’expressió oral, escriptura, lectura i càlcul aritmètic.

A FEP Santa Teresa de Lisieux duem a terme Treball per racons, un treball cooperatiu a cicle inicial i mitjà per ampliar diferents àrees. Per una banda, l’àrea de català (2 h/setmana), en la qual hi intervenen dos docents per tal d’atendre l’alumnat de manera individualitzada. De l’altra, l’àrea de matemàtiques (1h/setmana), en la qual hi intervenen també dos docents per poder fer robòtica.

També creem grups flexibles a 5è i 6è de primària, en les assignatures de Matemàtiques, Català i Castellà. Els dos grups de cada curs se separen en 3, segons els nivells dels estudiants. D’aquesta manera, podem atendre i proporcionar una atenció més individualitzada a tot l’alumnat.

Durant el transcurs de l’etapa d’educació primària, a FEP Santa Teresa de Lisieux portem a terme diferents projectes. Alguns dels més destacats són:

  • Projecte EntusiasMAT: projecte de matemàtiques didàctic-pedagògic basat en les intel·ligències múltiples. Permet treballar amb les matemàtiques d’una manera pràctica.
  • Projecte Primària Musical: estem vinculats amb el Conservatori del Liceu. L’Escola de Música i Dansa Santa Teresa rep per part del Conservatori un pla d’estudis amb totes les seves eines metodològiques, programes i material didàctic.
  • Cambridge: a FEP Santa Teresa de Lisieux preparem als alumnes per presentar-se als exàmens de Cambridge o certificar un determinat nivell d’anglès.

Pel correcte desenvolupament formatiu de l’alumne, tant en les diferents etapes com en els projectes que portem a terme, és important que els estudiants segueixin els estudis a la mateixa escola. A FEP Santa Teresa de Lisieux es podran formar des de l’educació infantil fins al batxillerat. 
Demana més informació sobre l’etapa d’educació infantil a FEP Santa Teresa de Lisieux i coneix tot el programa formatiu que oferim a l’alumnat.