Ja es coneix el número del sorteig de preinscripció de Batxillerat.

Sorteig

El sorteig determina el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

El número per determinar l’ordre en cas d’empat és el:

9.850