FEP Santa Teresa de Lisieux som una escola inclusiva basada en el creixement personal i pensada per a tothom, amb més de 80 anys d’experiència. Oferim una educació integral per dotar a l’alumnat dels coneixements i les habilitats bàsiques i necessàries per a la vida combinada amb l’exercitació d’un esperit solidari, crític i de voluntariat.

Som una escola concertada en totes les etapes i formem part de la Fundació d’Escoles Parroquials (FEP). Som una escola lliure i plural que tenim la missió de permetre que l’alumnat aconsegueixi el ple desenvolupament de la seva personalitat, estimulant les seves capacitats, tenint en compte el ritme d’aprenentatge i valorant l’esforç i el rendiment. I sobretot, FEP Santa Teresa de Lisieux som una escola inclusiva, oberta, acollidora, propera i familiar.

La importància de ser una escola inclusiva

Els nostres valors principals són el respecte i la bona convivència, la llibertat, la justícia, la solidaritat i la pau, la familiaritat i la confiança, i l’esforç i la constància. Tots ells són valors cristians que transmetem a l’alumnat durant les diferents etapes educatives.

A més, a FEP Santa Teresa de Lisieux oferim atenció psicopedagògica als infants i joves del centre. Disposem de dues psicòlogues que treballen per garantir una atenció personalitzada i detectar i intervenir davant de qualsevol problema o necessitat. A l’ESO i al Batxillerat, també es pot gaudir d’orientació acadèmica i professional.

FEP Santa Teresa de Lisieux som una escola inclusiva, acollidora i oberta que, atenent la diversitat de l’alumnat, potencia el seu creixement i la seva autonomia personal. De fet, fomentem una atenció individualitzada que promou la iniciativa, la creativitat, la responsabilitat i la capacitat d’esforç i construïm un ambient dinàmic i flexible de funcionament per poder acollir els diferents processos personals i atendre les diferències.

Creiem que FEP Santa Teresa de Lisieux ha de ser una escola inclusiva també a través del compromís amb el seu entorn i el seu país, fomentant així la cultura i la cohesió social. Per això mateix, projectem l’educació més enllà de l’aula, fent activitats formatives que ajuden els alumnes a obrir-se a un món de dimensions cada vegada més àmplies.

A més, tenim l’objectiu d’educar en la dimensió social de l’alumnat i promovem la seva inserció en el món de forma responsable i constructiva. Els alumnes són els que fan possible tots aquests valors i intervenen activament en la vida inclusiva de l’escola FEP Santa Teresa de Lisieux.

Si vols més informació sobre FEP Santa Teresa de Lisieux i el nostre projecte d’escola inclusiva, contacta amb nosaltres trucant al 934.309.318 o escriu-nos a escola@stlisieux.org.