L’Educació Infantil comprèn des dels 3 als 5 anys i està dividida en tres cursos: I3, I4 i I5. El segon cicle s’organitza d’acord amb els principis d’educació inclusiva i coeducadora. En aquesta etapa es fa una atenció especial a la detecció precoç de les necessitats educatives específiques, a la intervenció en les dificultats de desenvolupament tan bon punt es detecten i a la cooperació estreta entre l’escola i la família. En aquest article parlarem dels projectes d’Educació Infantil de FEP Santa Teresa de Lisieux.

Tot i que l’etapa és globalitzada, els projectes d’Educació Infantil de FEP Santa Teresa de Lisieux i les àrees curriculars es divideixen en tres grans blocs i objectius: la descoberta d’un mateix i dels altres, tenint en compte el creixement personal, l’autonomia i l’autoconcepte; la descoberta de l’entorn i la relació d’experiències pròpies amb les de l’escola; i la comunicació i llenguatges, tant verbals, com matemàtics, plàstics, musicals i corporals.

Quins són els projectes que duem a terme des de l’etapa d’Educació Infantil a FEP Santa Teresa de Lisieux?

  1. L’estimulació primerenca de les intel·ligències múltiples: es tracta de l’estimulació de l’activitat del sistema nerviós per aconseguir el màxim d’intel·ligències efectives durant les primeres edats del desenvolupament infantil.
  2. Estimulació de la parla: l’objectiu és estimular l’adquisició de la parla en els infants i, de forma paral·lela, detectar aquells nens i nenes que puguin presentar més dificultats per orientar intervencions més individualitzades, en cas que sigui necessari.
  3. Racons d’aprenentatge: complementem els aprenentatges i treballem diversos continguts, propis de l’etapa, a partir d’una selecció acurada d’aplicacions educatives i recursos manipulatius i d’experimentació. 
  4. Pla de Salut Integral: neix amb la voluntat de promoure la salut des de la infància amb l’adquisició d’hàbits saludables que redueixin els riscos de malalties cardiovasculars i millorin la qualitat de vida a l’edat adulta.
  5. EntusiasMAT: és un projecte didàctic-pedagògic, basat en les intel·ligències múltiples, que permet treballar les matemàtiques d’una manera pràctica i amb una metodologia activa on els alumnes aprenen diferents conceptes matemàtics a partir del joc, de la manipulació, l’observació i l’experimentació.
  6. Filosofia 3-12: té com a objectiu millorar les capacitats cognitives partint de la filosofia com a disciplina fonamental. És un projecte que ensenya a pensar i s’enquadra dins la tradició del pensament crític.
  7. Robòtica: és un recurs motivador amb el qual els infants poden desenvolupar diferents àrees d’aprenentatge en un sol projecte, potenciant habilitats d’investigació, de resolució de problemes i la seva creativitat.

A més dels projectes d’Educació Infantil de FEP Santa Teresa de Lisieux, també oferim altres activitats complementàries, com la piscina una vegada per setmana, o les d’extraescolars, entre les quals trobaràs: anglès, psicomotricitat i escola esportiva, música i dansa, teatre, zumba i robòtica.

De fet, creiem que un dels valors de la nostra escola, més enllà dels projectes d’Educació Infantil de FEP Santa Teresa de Lisieux, és la possibilitat de seguir els estudis al nostre centre fins al Batxillerat, amb totes les etapes concertades. Si vols més informació, contacta amb nosaltres trucant al 934.309.318 o escriu-nos a escola@stlisieux.org.