Des de l’escola FEP Santa Teresa de Lisieux oferim educació infantil concertada. Aquesta etapa escolar comprèn des dels 3 anys fins als 5 anys, i està estructurada en tres cursos acadèmics: P3, P4 i P5.

Som una escola inclusiva i basada en el creixement personal. Tothom és benvingut al nostre centre i potenciem l’esperit de solidaritat entre companys i familiars. Fomentem l’esperit crític i de voluntariat, així com el diàleg, la responsabilitat, la creativitat i la dedicació a la feina de cada dia.

FEP Santa Teresa de Lisieux ofereix una educació cristiana en totes les etapes formatives. Treballem amb una educació basada en el respecte i la llibertat dels nostres estudiants, famílies i professorat.

Els nostres estudiants podran gaudir d’un llarg recorregut acadèmic i continuïtat al centre, amb totes les etapes concertades (des d’Infantil fins a Batxillerat).  

L’etapa d’educació infantil a FEP Santa Teresa de Lisieux

Durant l’etapa d’educació infantil, els continguts es basen segons els principis d’educació inclusiva i coeducadora. Durant aquests anys es fa una atenció especial als estudiants, per tal de poder detectar de manera precoç les necessitats educatives específiques de cada alumne.

D’aquesta manera s’aconsegueix intervenir en aquelles dificultats de desenvolupament just en el moment de detectar-les i a treballar conjuntament i cooperar entre l’escola, l’equip docent i la família.

Les àrees curriculars que s’ensenyen en aquesta etapa formativa es divideixen en 3 grans blocs:

  • Descoberta d’un mateix i dels altres: creixement personal, autonomia i autoconcepte
  • Descoberta de l’entorn: relació d’experiències pròpies amb les viscudes a l’escola
  • Comunicació i llenguatges: verbal, matemàtic, plàstic, musical i corporal

A més d’aquestes 3 grans àrees d’aprenentatge, des de la nostra escola també es porten a terme assignatures complementàries. Així doncs, els nostres estudiants d’educació infantil de FEP Santa Teresa de Lisieux podran realitzar les següents activitats:

  • Anglès: iniciació a la llengua anglesa 
  • Treball per projectes: s’escull un tema i es treballa al llarg del trimestre
  • Castellà: es practica i s’augmenta el vocabulari
  • Racons de llengua i matemàtiques: ampliació d’aquestes àrees a través de racons d’aprenentatge
  • Projecte iPad-Robòtica: introducció a la robòtica i integració de l’iPad com a eina de treball
  • Filosofia: treball de les emocions, del respecte a les opinions i el desenvolupament del pensament crític
  • Piscina: activitat aquàtica

Estudiar educació infantil a FEP Santa Teresa de Lisieux és gaudir d’una formació que permet als infants aconseguir el ple desenvolupament de la seva personalitat, estimular les seves capacitats i incentivar l’esforç, sempre treballant des dels valors d’escola inclusiva i basada en el creixement personal.

Demana més informació i coneix el nostre projecte educatiu i tot el que oferim a l’alumnat.