Des de l’Escola Santa Teresa de Lisieux portem a terme projectes d’innovació. D’aquesta manera aconseguim fomentar una educació multidisciplinària i adaptada al món actual tan canviant.

Som una escola oberta, acollidora i familiar. Apostem per una formació acadèmica de qualitat, basada en el respecte, l’esforç, la confiança i la llibertat. L’escola és un centre concertat i forma parta de la Fundació d’Escoles Parroquials (FEP).

Tot el personal docent i no docent s’encarrega d’acompanyar l’alumne durant el seu procés de maduració intel·lectual i moral. Així afavorim la seva formació integral com a persona.

La nostra formació es basa en una educació personalitzada on es treballa el diàleg, la familiaritat i la confiança. Ens preocupem per l’alumnat i els acompanyem en la descoberta de valors i en la comprensió del món.

Promovem una educació integral, d’acord amb una creença cristiana de l’home, de la vida i del món. Formem als nostres alumnes perquè participin activament en la transformació i millora de la societat actual.

Treballem amb la família dels alumnes per coordinar-nos i aconseguir que el nostre projecte educatiu aconsegueixi els objectius establerts.

Projectes d’innovació

Des de l’Escola Santa Teresa de Lisieux portem a terme diferents projectes innovadors en totes les etapes de formació acadèmica: infantil, primària, ESO i Batxillerat. A continuació enumerem alguns dels més destacats perquè coneguis la nostra proposta educativa:

 

Estimulació primerenca (Infantil)

Amb l’estimulació primerenca obtenim estimular l’activitat del sistema nerviós als alumnes d’infantil. D’aquesta manera potenciem el màxim d’intel·ligències efectives per millorar el desenvolupament a les edats d’infantil.

 

Projecte Primària Musical (Primària)

Conjuntament amb el Conservatori del Liceu, oferim una formació musical reglada als alumnes de primària. Un programa curricular que aporta a l’alumnat les eines necessàries pel desenvolupament de la personalitat.

 

Projecte EntusiasMAT (Infantil i Primària)

Aquest projecte de matemàtiques es porta a terme conjuntament a infantil i primària. Es tracta d’un projecte didàctic-pedagògic que permet treballar les matemàtiques de manera pràctica, activa i dinàmica.

 

Projecte eduCAT1x1 (ESO)

El projecte eduCAT1x1 consisteix a integrar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació, proporcionant a l’alumnat material tecnològic, continguts educatius digitals i formació tecnològica.

 

Cambridge (Primària, ESO i Batxillerat)

Amb el projecte Cambridge, des del centre preparem als alumnes des de primer de primària fins a Batxillerat per presentar-se als exàmens oficials de Cambridge i certificar el seu nivell d’anglès.
Vine a l’Escola Santa Teresa de Lisieux i forma’t amb projectes d’innovació. Uns programes especials per reforçar i ampliar la formació educativa de tot l’alumnat.