El nostre alumne Eric Anguera, de segon de Batxillerat Científic-Tecnològic, ha estat guardonat en el 17è Fòrum de Recerca de Les Corts pel seu treball de recerca “AAS: patent vs genèric vs similar”.

Aquest estudi investiga si la concentració de principi actiu que té un medicament referent fa que es comporti de manera diferent front els seus medicaments genèrics i similars. Per tal d’esbrinar-ho, s’ha escollit com a medicament referent l’Aspirina de la casa Bayer, que té com a principi actiu l’àcid acetilsalicílic.

Felicitats per la teva bona feina, Eric!