Reciclatge del cartró per begudes

El cartró per begudes es pot reciclar aprofitant conjuntament els seus components (fabricació d’aglomerat) o bé amb l’aprofitament separat de cada material (reciclatge del paper i valorització energètica del polietilè i l’alumini).

1. Recuperació energètica per incineració

2. Fabricació d’aglomerant a partir del residu triturat

3. Separació dels components del cartró per begudes (paper, polietilè i alumini)

Reciclatge dels metalls

Les llaunes de ferro o les d’alumini són envasos 100 % reciclables mitjançant processos de fundició d’acer i alumini.

Reciclatge dels plàstics

Els envasos de plàstic es poden reciclar per a la fabricació de bosses de plàstic, mobiliari urbà, senyalització… o bé per a l’obtenció de nous envasos d’ús no alimentari (lleixius, detergents…).Bàsicament hi ha dos possibles tipus de reciclatge per al plàstic:

1. Reciclatge mecànic: Els envasos es classifiquen, es trituren i es fonen en grànuls. Els materials es modifiquen per obtenir les propietats desitjades. S’obté una nova matèria apta per aplicacions amb productes reciclats.

2. Reciclatge químic: La recuperació química permet reduir els plàstics als seus constituents químics bàsics (monòmers). Aquests materials recuperats poden repolimeritzar-se novament i tornar a esdevenir plàstics.

En el cas dels plàstics biodegradables, encara una reduïda minoria, el reciclatge seria orgànic, mitjançant fotodegradabilitat i biodegradabilitat.

 

Publicat per l’Anna Cervera.