Alumnes de 4t d’ESO de la nostra escola han participat, entre els dies 3 i 11 de novembre, al projecte Scholas ciutadania, una iniciativa que ha reunit alumnes de diferents escoles amb l’objectiu de fomentar el compromís i la participació dels joves, des de les seves experiències i inquietuds. Els alumnes van seleccionar dues problemàtiques, el sistema educatiu i la discriminació i els estereotips a la nostra societat. Al llarg d’aquests dies d’immersió  i a través d’una metodologia de treball participativa, els alumnes han aprofundit i investigat sobre aquestes problemàtiques: han elaborat unes hipòtesis sobre les possibles causes, han realitzat un treball de camp per veure quin és l’estat de la qüestió i finalment, han elaborat un diagnòstic on es reflecteixen propostes que puguin contribuir a millorar la nostra societat.

La Clàudia Cantero, alumna de la nostra escola, va ser escollida com a representant i portaveu de la comissió d’educació.

Els participants van presentar les seves propostes davant de Jordi Miró, director general d’Atenció a la família i Comunitat educativa; Enric Puig, secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya; Teresa Pitarch, presidenta de l’Institut Català de la dona; Josep Cortada, director general de la Fundació FC Barcelona; i José María del Corral, president mundial de Scholas ciudadanía.

Ha estat una experiència molt positiva i engrescadora que  ha permès als alumnes expressar les seves opinions, treballar diverses situacions a través de dinàmiques relacionades amb l’art i el joc i conviure durant una setmana amb estudiants d’altres centres educatius.

Enhorabona per la feina feta!